Skip to main content

Användarvillkor

Informationen på våra produktsidor är uteslutande reserverad för professionella investerare i Sverige. Vänligen läs viktig informationen nedan, inklusive juridisk och lagstadgad information om vårt bolag, användning av denna webbplats och information om investeringar i alla produkter som det hänvisas till på vår webbplats. Observera att du måste bekräfta att du har läst dessa villkor innan du kan fortsätta.

Observera också att du måste läsa och acceptera integritetspolicyn och användningen av cookies innan du kan komma åt våra produktsidor. Fullständig information om sekretess och användarvillkor för cookies kan läsas genom att klicka på länkarna nedan.

Investeringar i fonder innebär alltid en ekonomisk risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta beloppet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns på dnb.se/fonder och som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.