Skip to main content
Blogg
Hans-Marius Lee Ludvigsen

Hans-Marius Lee Ludvigsen

Hans-Marius Ludvigsen begynte hos oss i 2019 og er en del av vårt norden-team. Han er også hovedforvalter av fondet DNB Nordic Small Cap.

Før han begynte hos DNB jobbet han som aksjeanalytiker hos Swedbank/Kepler Cheuvreux og som analytiker på et nordisk aksjefond hos Pareto Asset Management.

Hans-Marius har en MSc i Finans fra NHH.

Published:

Da kalenderen viste 17. januar 2020, ville investeringen din i det globale indeksfondet ha vært verdt omtrent 370 Euro, noe som tilsvarer en årlig avkastning på omtrent 6.4 prosent.

Vi kan trygt fastslå at det globale aksjemarkedet har vært en super investering de siste 20 årene. Men dette visste du jo…

La oss i stedet anta at du investerte 100 Euro i nordiske aksjer, gjennom indeksen MSCI Nordics. Kontoen din ville på samme tidspunkt vist omtrent 505 Euro. Ganske mye mer enn 370, og en årlig avkastning på omtrent 8 prosent.

Det nordiske aksjemarkedet har vært et enda bedre sted å investere pengene sine. Men du visste antakelig det også..

Det nordiske aksjemarkedet har vært et enda bedre sted å investere pengene sine.

Hans-Marius Ludvigsen

Men hva om du i stedet for alt dette hadde investert i globale small cap-aksjer (små og mellomstore bedrifter) gjennom indeksen MSCI World Small Cap? Fasiten ville vært omtrent 770 Euro på konto, og over 10 prosent avkastning i året.

Globale small cap-aksjer[1] har gitt meravkastning de siste 20 årene. Men dette er jo ingen hemmelighet..

Hva hvis jeg sier at nordiske small cap-aksjer har gjort det enda bedre?

Hva hvis jeg fortalte deg at vi kan kombinere de sterke fundamentale forholdene som det Nordiske markedet representerer, med meravkastningen small cap-aksjer har gitt og komme opp med noe enda bedre?

100 Euro, investert i indeksen MSCI Nordic Small Cap i begynnelsen av 1999 ville vært verdt mer enn 1260 Euro, noe som betyr at snittavkastningen har vært nesten 13 % i året.

SMÅ NORDISKE: Meravkastningen i nordiske small-cap aksjer har vært ellevill. Grafen viser totalavkastning (EUR) siden 1. januar 1999 til 17. januar 2020.

Med et bakteppe av fantastisk avkastning i en meget attraktiv geografi har vi nå lansert fondet DNB Fund Nordic Small Cap. Målet vårt er å skape meravkastning i det vi mener er kanskje det mest attraktive investeringsuniverset i verden, nemlig nordiske small cap-aksjer.

Vi skal utnytte det sterke nordiske markedet

Vi er ikke de første som dykker ned i dette markedet, og vi er neppe de siste. Samtidig er det et ironisk faktum at til tross for at denne delen av det nordiske aksjemarkedet inneholder mer gull å lete etter, er det foreløpig færre som graver.

I et gjennomsnittsår stiger 15 prosent av nordiske small cap-aksjer mer enn femti prosent - 50 % - mens kun 8% av de store selskapene gjør det samme. Merk deg også at antallet små selskaper er langt høyere enn antallet store i utgangspunktet.

Til tross for dette er det altså færre øyne som følger disse selskapene; analysedekningen er vesentlig tynnere, og eierskapet består av en lavere andel institusjoner. Dette har vi tenkt å utnytte.

MULIGHETENES MARKED: I et gjennomsnittsår går 15 prosent av small cap-aksjer i Norden opp med mer enn 50 prosent, mens det tilsvarende tallet for store selskaper er 8 prosent. I snitt er det 17 analytikere fra meglerhus som følger med på store selskaper, mens det tilsvarende tallet for small cap-aksjer er 3.

Et naturlig spørsmål å stille seg er hvorvidt denne elleville historiske avkastningen kan fortsette, eller om alt som går opp til slutt må komme ned..

Det eksakte svaret på hvorfor nordiske small cap-aksjer har gjort det så utrolig bra de siste 20 årene vet vi ikke, men noen fakta har vi, og vi finner det svært positivt at det fundamentale bildet fortsatt i stor grad er det samme. Vi har stor tro på at dette vil bidra til sterk avkastning for nordiske small cap-aksjer også fremover.

Tre gode grunner til å eie nordiske small cap-aksjer

For det første, som forvalterkollega Øyvind Fjell skrev om på bloggen vår for en tid tilbake, er Norden fortsatt den samme stabile og attraktive regionen for investorer. Norden har flere karakteristika som bygger oppunder et sterkt aksjemarked: Høy vekst og verdiskapning, stabile politiske regimer, åpne eksportøkonomier og gode rutiner for eierstyring.

For det andre vokser små selskaper raskere enn store selskaper. Det er ikke spesielt oppsiktsvekkende, men verdt å merke seg. Studier fra hele verden viser dette og Norden skiller seg ikke ut.

Gjennom de siste tjue årene har small cap-selskapene i Norden hatt en veksttakt som ligger 4 prosentpoeng høyere enn for de store selskapene i samme marked. Forskjellen gjelder både på topp- og bunnlin

je. Forskjellen ville naturligvis vært enda større om vi så på de aller minste selskapene mot de aller største. Enda viktigere, forskjellen i veksttakt forventes å øke de neste årene.

Selv om disse funnene verken er oppsiktsvekkende eller nye, er det et faktum at vekst er en viktig driver for avkastning i aksjemarkedet over tid.

VOKSER RASKERE: Small Cap-aksjer i Norden har i snitt vokst ca 4 prosentpoeng raskere i året enn large cap-aksjer. Både på topp- og bunnlinje

Et tredje argument er at small cap-aksjer kan generere meravkastning ved å bli kjøpt opp. Av de omtrent 850 oppkjøpene vi har kommet over på nordiske børser siden 1998 har 94% av dem vært oppkjøp av small cap-selskaper. Gitt en gjennomsnittlig oppkjøpspremie på 34 prosent er dette faktisk en relevant kilde til meravkastning, da det betyr at i en portefølje på 80 selskaper kan vi forvente ett til tre oppkjøp i året.

Universet med small caps' forblir jo ikke likt over en periode på 20 år

Hans-Marius Ludvigsen

Sist men ikke minst, så kan vi minne om at universet med nordiske small cap-aksjer jo ikke forblir likt over en periode på 20 år. Noen av selskapene som har vært med på å skape denne fantastiske avkastningen har vokst seg så stor at de i dag er å karakterisere som en «large cap»-aksjer. Mange andre har som nevnt blir kjøpt opp og tatt av børs. Vi trenger med andre ord ikke satse på at trær vokser inn i himmelen; vi trenger simpelthen bare tro på at dagens nordiske small cap-selskaper skal fortsette i samme spor, og vi ser ingen grunn til å betvile det.

Hvorfor DNB Fund Nordic Small Cap?

Vi mener at alle investorer bør ha nordiske aksjer i sin portefølje, både store og små. DNB Fund Nordic Small Cap vil være aktivt forvaltet, men veldiversifisert fond som gir investoren eksponering mot det veldig attraktive nordiske small cap-markedet.

For en norsk investor mener vi også Norden tilbyr en spesielt attraktiv diversifisering, bort fra en del av de tradisjonelle norske sektorene som energi (olje, shipping) og laks, og inn i sektorer som teknologi, helse og eiendom. Ikke nødvendigvis bedre, men i alle fall annerledes og en god risikospredning.

GOD RISIKOSPREDNING: Med DNB Fund Nordic Small Cap får du god diversifisering, mindre olje og laks enn på Oslo Børs, men mer industri (ekstremt bred sektor), helse, teknologi og eiendom.


[1] Vi definerer small-cap aksjer som børsnoterte selskaper med en markedsverdi på under ca 50 milliarder NOK.

Merk: Innholdet i denne bloggen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Innholdet på dette nettstedet er kun lagt ut for å gi deg informasjon nok til å ta dine egne investeringsbeslutninger. Skulle du ha noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Å spare i fond vil alltid innebære en risiko, historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning i et fond. Avkastningen framover vil avhenge av markedenes utvikling, forvalters dyktighet og fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Last updated: