Skip to main content
Blogg

Torje Gundersen

Torje Gundersen er leder for vårt taktiske allokeringsteam (TAA).

Torje har jobbet hos oss siden 1998 og før han tok over som leder av TAA i 2019 var han forvalter på teamet i 12 år. Før dette jobbet han som Key Account Manager for salg av fond i det norske markedet i fem år. Han begynte sin karriere innen finans i Postbanken i 1998, da som rådgiver.

Torje har har en Bachelor i Business Administration fra BI, og har senere tatt både "Advanced Portfolio Manager" and "Interest rate analyst" from NFF.

Published:

Avkastning - Kilde: Bloomberg og DNB Markets

Inflasjonsraten falt stort sett i tråd med forventningene gjennom fjoråret, hvilket var gode nyheter for markedene og nøret opp under forventninger om rentekutt og økt risikoappetitt. På tampen av året og inn i dette har dataene ikke vært like positive, og har pekt i retning av at det kan ta lengre tid før inflasjonen kommer ned til målet for pengepolitikken. Kombinert med lav arbeidsledighet og fortsatt sterk lønnsvekst har forventningene til antall rentekutt moderert seg betydelig og markedsrentene har steget.

Så til tross for en effektiv rente på 5 prosent på obligasjoner med lav kredittrisiko, har det resultert i kurstap og en foreløpig svak start på året for norske- og globale obligasjoner med kredittrisiko. Vi solgte oss ned i obligasjoner januar ettersom vi syntes rentene hadde falt mye og at markedet forventet for mange rentekutt fra sentralbankene. Nå er rentene tilbake på nivåer vi synes er mer attraktive, og vi har kjøpt oss opp i obligasjoner og økt rentedurasjonen i porteføljene igjen.

Markedsrenter - Kilde: Bloomberg

Risikoappetitten blant investorene har vært stigende siden forrige rentetopp ble satt i oktober i fjor. Det ser ikke ut til å ha blitt reversert til tross for renteoppgangen i februar. Forventninger om en myk landing i økonomien har ført til at kapitalen har fortsatt å strømme inn i risikable aktiva. I høyrentemarkedet har det presset kredittmarginene ned og bidratt positivt til avkastningen. Nivået på marginene er nå i den nedre delen av intervallet siden starten av 200-tallet, og potensialet for ytterligere inngang er lavt. Marginene har ikke falt like mye i nordiske høyrenteobligasjoner, de fremstår dermed mer attraktivt priset og er fortsatt vår favoritt innen renteuniverset.

Kredittmarginer - Kilde: DNB Markeds

I aksjeporteføljen har vi økt i helseaksjer på bekostning av kraftforsyning- og eiendomsselskaper. Etter er svakt 2023 hvor helseaksjer underpresterte, har starten på året vært bedre. Etterspørselen etter «Slanke-medisiner» er svært sterk og har løftet selskaper som for eksempel Novo Nordisk. Utsiktene for resten av sektoren er også bedre, etter å ha vært gjennom en periode med litt svakere lønnsomhet.

Finansaksjer er en annen sektor som også har startet året bra, og overvekten vi har i bankaksjer har bidratt positivt i aksjeporteføljen hittil i år, nen det meste blekner i forhold til teknologiaksjer. Den sterke utviklingen fra i fjor har fortsatt inn i 2024. Microsoft er opp 7 prosent, Amazon er opp 15 prosent og Meta er opp 40 prosent. NVIDIA, som foreløpig er den som tjener mest på hypen rundt kunstig intelligens, er opp nye 74 prosent i år etter en oppgang på 240 prosent i fjor.

Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA og Tesla omtales gjerne som The Magnificent Seven. Den sterke kursoppgangen i disse aksjene betyr at de nå utgjør en betydelig andel i markedsverdi-veide aksjeindekser. Disse syv aksjene utgjør nå hele 28 prosent av den amerikanske S&P 500 indeksen. Til sammen utgjør ti prosent av selskapene i indeksen hele 55 prosent av markedsverdien av S&P 500. En portefølje som ligger tett på indeks er dominert av et færre antall selskaper enn tidligere og har en dårligere diversifisering, både på antall selskaper og på tvers av bransjer.

Vi er fortsatt positive til teknologiaksjer og har en overvekt i aksjeporteføljen, men vi er undervektet i flere av The Magnificent Seven ettersom våre teknologiforvaltere mener det nå er større opp side i andre selskaper. Tabellen under viser de største over- undervektene i aksjeporteføljen vår.

Aksjeposisjoner - Kilde: WorldPort DNB Asset Management

Markedssyn - Matrise mars 2024

Kilde: DNB Asset Management

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Last updated: