Skip to main content
Blogg
Dag Hammer

Dag Hammer

Dag joined DNB Asset Management in 1993. Dag is portfolio manager for Norwegian equities covering the cyclical sectors and head portfolio manager for DNB SMB.

Dag has accumulated close to 25 years’ experience as a portfolio manager. In 1994, he started as an analyst at Elcon Fondsforvaltning. Dag spent 7 years as a portfolio manager covering Norwegian equities, and periodically also covering global equites. Since 2003, he has been the sector manager and in 2015 he got the role as portfolio manager.

Dag holds a Bachelor of Science in Business Administration from University of Colorado, Boulder, and a Master of Science in Industrial Administration from Carnegie Mellon University. In addition, he is an Authorized Financial Analyst (CFA).

Published:

Hvorfor svake resultater i SMB-aksjene etter finanskrisen?

SMB markedet er generelt mer volatilt enn det brede markedet. Historisk stiger det mer i gode perioder med «risk on» i markedet og vice versa. Etter finanskrisen fikk vi imidlertid en lengre periode hvor SMB aksjer gjorde det betydelig svakere enn de større selskapene. Årsakene til dette var flere:

  • Sektorsammensetning: OSESX (SMB indeksen) hadde en høyere vekting mot energiaksjer sammenlignet med OSEBX (det brede markedet) før oljeprisen falt markant, men hadde en undervekt da oljeprisen begynte å stige igjen. I tillegg kom flere aksjer inn i SMB universet med en høy vekting (for eksempel Seadrill og Prosafe) for deretter nesten falle til null.
  • Høykvalitets-aksjer gjorde det bedre enn lavkvalitetsaksjer denne sykelen, og OSESX har hatt en overvekt av lavkvalitetsaksjer (svake balanser og lav egenkapitalavkastning).
  • Aksjer med positivt momentum ble «forfremmet» til det brede markedet, mens aksjer med negativt momentum ble «degradert» til SMB markedet.
  • Andelen midler investert i ETF’er og passive fond økte kraftig. Dette favoriserte aksjer med høy markedsverdi i forhold til SMB aksjer.

Merkur Marked og Euronext Growth løfter nye selskaper

I andre halvår i år har det kommet en ny dimensjon inn i aksjemarkedet – Euronext Growth (tidligere Merkur Market). Dette er en markedsplass hvor aksjer handles gjennom børsens handelssystem og under børsens markedsovervåkning, men med færre krav i forhold til selskaper som er notert på hovedlisten til Oslo Børs.

Denne markedsplassen har eksistert en stund, men antall nye selskaper som ble tatt opp her har økt kraftig i andre halvår i år.

Fordelen for selskapene er rask tilgang til potensielle investorer, som igjen får muligheten til å komme tidligere inn i selskaper enn hvis de skulle ventet på en notering på Oslo Børs. DNB SMB har vært med på en del av disse noteringene, noe som har bidratt positivt til avkastningen i år.

Når vi velger selskap vi ønsker å eie gjør vi mye jobb med å samle informasjon og analysere.

Dag Hammer

Tilgang til informasjon er mer utfordrende

SMB selskaper kan være mer utfordrende å analysere enn de store selskapene da det ofte er mindre informasjon tilgjengelig og færre analytikere som følger selskapene. I tillegg er ofte aksjonærbasen noe annerledes, med færre institusjoner og større innslag av privatinvestorer og familieselskaper. Med god innsikt og som en ganske stor investor får vi god tilgang til analyse og treffe de riktige personene som gir oss et godt grunnlag for å gjøre oss opp en vår egen mening om hva vi tror på og vil investere i og med.

Vi gleder oss til 2021 – Det kan bli et spennende og godt år for norske aksjer.

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.

Last updated: