Skip to main content
News

Fondets forvaltningskapital har gjennom årene vokst dramatisk og teamet har selvsagt fått enorm erfaring, og også utvidet seg i løpet av disse to tiårene. Anders og Sverre har dessuten fått selskap av sektorspesialistene Erling Thune (siden 2008) og Erling Kise (siden 2014).

I utgangspunktet er det imidlertid den samme nysgjerrigheten, interessen og vinnermentaliteten som driver Anders og Sverre i forvaltningen av dette moderne, brede globale fondet. DNB Teknologi har levert svært sterke forvaltningsresultater i løpet av disse 20 årene - og 2021 ser så langt ut til å bli nok et godt år for fondets andelseiere.

Klikk på lenken nedenfor og få en kort introduksjon til fondet og forvaltningen av dette:

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Sist oppdatert: