Skip to main content
News

Mandag 1. februar reduserer vi forvaltningshonoraret i en rekke av våre fond rettet mot personmarkedet. Det er andelsklassene merket N og R som får nye priser.

Andelsklasse N er andelsklasser med fast årlig forvaltningsgodtgjørelse og som selges gjennom distributører som ikke mottar distribusjons-godtgjørelse fra forvaltningsselskapet.

Andelsklasse R er andelsklasser som, i tillegg til fast årlig forvaltnings-godtgjørelse, kan belaste fondet med en variabel forvaltnings-godtgjørelse dersom fondets avkastning overstiger avkastningen til fondets referanseindeks (markedsavkastningen).

Forvaltningshonorarene som er gjeldende fra 1. februar er som følger:

Vi planlegger dessuten ytterligere prisreduksjoner til våren. Med foreløpig måldato satt til 1. mai forberder vi reduksjon av forvaltningshonoraret i andelsklasser merket A.

Sist oppdatert: