Skip to main content
News

Profesjonelle investorer har lenge hatt tilgang til slike lav volatilitetsfond fra utenlandske tilbydere, sier den erfarne forvalteren. – Det nye er at et slikt fond forvaltes i Norge, og at vi tilbyr det til vanlige sparere. Minste kjøpsbeløp blir 100 kroner, som i våre andre fond.

Det globale aksjefondet skal tilby svært sterk risikojustert avkastning. - Det er jo noe mange er interessert i, mener Wold.

Skal tilby bedre stabilitet gjennom opp- og nedturer

Vi sier jo det om alle aksjefond, at du bør være langsiktig, sier Wold. Samtidig mener han at dette fondet egner spesielt til langsiktig sparing, som sparing til pensjon eller barnas framtid.

Historien til lignende produkter viser nemlig at man ofte oppnår høyere avkastning enn referanseindeksen hvis en sparer velger å være i produktet gjennom hele markedssykluser. Med markedssyklus mener forvalteren en periode med både vekst og fall, gjerne 5-10 år.

DNB Low Volatility Equities er et fond som alltid vil søke lavest mulig risiko

Ole Jakob Wold Porteføljeforvalter

Vårt fond vil normalt falle mindre i verdi i nedgangstider og kanskje stige litt mindre i oppgangstider, men i snitt skal vi levere avkastning helt på høyden med andre aksjefond.

– Dette er en helt ren biff, og de er gode disse rene biffene, smiler Wold.

Hvordan skal dere klare å levere god avkastning til lavere risiko?

For det første gir fondet deg full eksponering mot det globale aksjemarkedet, sier Wold. Han forklarer at det vil legges strenge begrensninger på porteføljen for å sikre at den er bredt eksponert, både regionalt og på sektornivå. For å lage porteføljer med så lav risiko ser forvalteren både på selskapers historiske svingninger og samvariasjon dem i mellom når porteføljen settes sammen.

-Jeg mener du skal kunne forvente 20-40 prosent lavere verdisvingninger i dette fondet, enn i eksempelvis et indeksfond.

Det er en vanlig feilslutning når aktører i aksjemarkedet sier at «risiko automatisk gir betalt». Det stemmer ikke, mener Wold.

- Det som stemmer er at aksjer normalt gir høyere avkastning enn renter over tid, på grunn av risikoen. Men innad i aksjemarkedet fungerer det ikke sånn. Historisk har du ikke nødvendigvis fått lavere avkastning på grunn av lavere risiko tatt i aksjemarkedet.

Les mer om strategien bak fondet i Ole Jakob Wolds blogginnlegg "Why is a Low Risk Equity Portfolio such a Great Idea?"

Hvorfor skal noen kjøpe dette fondet?

Som sagt gir fondet full eksponering mot globale aksjer, men med så lav risiko som forvalterne overhodet kan få til. Denne type fond har over tid gitt bedre avkastning enn andre globale fond når hele økonomiske sykluser sammenlignes. Og verdien svinger mindre enn MSCIs verdensindeks.

Hvis vi kan skape minst like god avkastning, til mye lavere risiko, bør flere kunne rydde plass til aksjefond i sparingensin, mener Wold. Folk begrenser jo gjerne aksjeplasseringene på grunn av frykten for nedturer. - I dette fondet vil det svinge mindre. I tillegg tilbyr fondet god nedside-beskyttelse. Børsfall skal ikke merkes like godt.

– Er du en investor eller småsparer som ønsker mer stabilitet i aksjesparingen din, så mener jeg Low Volatility-fondet bør vurderes.


Fondet er åpnet for tegning. Minstekjøp i fondet vil være 100 kroner. Ved lansering vil priser og betingelser bli lagt ut under Våre fond.

Merk: Dette fondet er helt nytt og det finnes ingen historikk. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Sist oppdatert: