Skip to main content
News

Learn about our work within active ownership through dialogues and voting, standard-setting, exclusions and ESG integration, as well as what we have accomplished in 2020 within our long-term and thematic focus areas.

Link to the report:

Annual-Report-on-Responsible-Investments-DNB-Asset-Management-2020.pdf (dnb-asset-management.s3.amazonaws.com)

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.