Skip to main content
News

DNB Asset Management will replace the government bond indices from Oslo Stock Exchange with the government bond indices produced by Nordic Bond Pricing across all investment funds where these indices are used.

DNB Asset Management will also, if nothing else has been agreed, replace the government bond indices from Oslo Stock Exchange with the government bond indices produced by Nordic Bond Pricing across all discretionary portfolios (client mandates) where indices are used.

The changes will be effective from 1 February.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.