Skip to main content

Credit: NTB

News

The report gives an overview of the latest corporate engagements. This includes, for example, discussions with the companies Epiroc, China Longyuan and Danske Bank. We also participated in the UN Priniciples for Responsible Investments (PRI) letter to the most important soybean traders in South America. Parts of the letter addressed the measures against deforestation, their status, and transparency.

Read the full Q3 report here.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.