Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Nylig fylte aksjefondet DNB Bioteknologi tre år, som også er tidspunktet hvor analyseselskapet Morningstar deler ut stjerner og det startet med full pott, fem stjerner per utgangen av mai 2023.

– En viktig grunn til de gode resultatene så langt er at vi har unngått å gå på noen store blemmer, sier Benedicte Bakke.

Forvalterteamet består av Bakke, som er utdannet tannlege i tillegg til å være autorisert finansanalytiker (AFA) med en MBA i finans, Rune Sand, som har mastergrad i finans, AFA og MBA i finans, og Anesa Mulabecirovic Sahnoun, som er erfaren lege med doktorgrad i medisin og MBA i finans og økonomi.

– Jeg tror vår variasjon i kompetanse gir oss fortrinn, det gjelder spesielt når vi skal investere i lovende bioteknologiselskaper, fortsetter Bakke.

Aksjefond er en god måte å investere i bioteknologiselskaper

Hun peker på at i denne sektoren er det viktig å ha god diversifisering og at aksjefond dermed er en god måte å få eksponering i stedet for å investere i enkeltaksjer.

– Du finner mange typer bioteknologiselskaper, alt fra store selskaper med solid inntjening, til mellomstore selskaper med spennende produkter som snart er klar for markedet, til de små selskapene som ofte er tidlig i utviklingsløpet, starter Bakke.

– Dermed er det mulig for oss å sette sammen en portefølje av selskaper som både har god eksponering for store aksjekursgevinster, men som samtidig også tar hensyn til risikoen, ettersom det er en kjensgjerning at bioteknologi er en bransje med høy risiko, fortsetter hun.

Selv om avkastningen har vært god, er forvalterne opptatt av at du som investor forstår risikoen og har en helhetlig tanke bak investeringene dine.

– Vi tenker at både helsefond og bioteknologifond passer godt som en del av en større investeringsportefølje, sier Bakke.

– På sikt svinger aksjekursene med inntjeningen til selskapene, men i oppstartsfasen ligger inntjeningen typisk langt fram i tid, da blir bioteknologisektoren mer katalysator- og nyhetsdrevet, og avhengig av om selskapene lykkes med forskningen sin eller ikke, sier Sand.

Slik finner de lovende bioteknologiselskaper

Sand forteller at teamet identifiserer hvilke sykdommer hvor det er kommersielt attraktivt med virkningsfulle medisiner, og leter etter selskaper som har lovende produkter rettet mot disse markedene.

– Det er viktig å ikke glemme kalkulatoren, vi hadde Moderna i porteføljen, men etter en sterk aksjekursoppgang solgte vi og holdt oss unna på tross av videre oppgang, sier Sand.

Han innrømmer at de «solgte tidlig», men i etterkant har aksjekursen falt kraftig fra toppen på ca. 430 dollar i september 2021 til ca. 128 midten av juni 2023, et fall på 70 prosent. Per 26.4.23 har forvalterne tatt inn selskapet i porteføljen igjen, med omtrent 2,6 prosent av fondets midler i Moderna.

– Vi justerer posisjonene våre aktivt, men holder oss til de casene vi har stor tror på, sier Bakke.

Hun trekker fram et annet eksempel, Exact Sciences, et selskap hvor aksjekursen falt over tid, men hvor forvalterne fortsatte å kjøpe aksjer på fallende kurser.

– Exact leverer kreftdiagnostikk og slet under korona og fikk svak aksjekursutvikling, men i år er selskapet opp 90 prosent, sier Bakke.

Helsesektoren tidlig ute med kunstig intelligens

– Helsesektoren er svært innovativ, de største farmasøytiske selskapene bruker 15–20 prosent av omsetning på forskning og utvikling. De største selskapene har mer kapital, mens bioteknologi-sektoren tvinges til å prioritere hardere, sier Bakke.

Bakke sier at helseselskapene har vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi.

– Kunstig intelligens for eksempel har allerede vært brukt i flere år i utviklingen av nye medisiner. Dette er noe helseselskapene snakker mer og mer om, og noe som vil bidra til ytterligere vekst for sektoren i årene fremover, sier Sand.

Les mer om DNB Bioteknologi her.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.