Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Published:

«18 av 39 fond som i all hovedsak investerer i norske aksjer, har slått børsen de siste fem årene. Og best av dem alle har DNB SMB gjort i kåringen til Dine Penger som ble publisert onsdag 8. juni.

- Jeg kan ikke være noe annet enn å være strålende fornøyd med de siste fem årene, sier Dag Hammer til Dine Penger.

Hammer forvalter to fond, DNB Norge Selektiv og DNB SMB.

En klok beslutning

I etterkant av koronapandemien kom det et voldsomt noteringsrush av nye selskaper på Euronext Growth, og flere av disse ble tatt inn i Hammers SMB-fond.

- Euronext Growth har lavere krav til opptak og disse selskapene er ofte i en tidligere fase enn selskapene som er notert på hovedlisten, sier Hammer.

Han investerte i mange av disse selskapene mens det var høy fart i 2020, noe fondets resultater bar preg av det året. Fra våren 2021 solgte han det meste utenom de selskapene han hadde mest tro på.

- Sett i ettertid var det en klok beslutning som fondet tjente på, derimot hadde selvfølgelig det beste vært å selge alle selskapene, men det er lett å si i etterkant, sier Hammer.

Det har vært en vill ferd de siste årene for mange av SMB-aksjeneDag Hammer

Fra «lette penger» til shipping, fisk og energi

Når forvalterne selger noe, så må noe annet kjøpes.

- Det er jo krevende om dagen. Pandemi, krig, inflasjon, stigende renter, mindre stimuli fra sentralbankene, er noen nøkkelord som beskriver denne situasjonen, forteller Hammer.

Han mener det er viktig å finne bransjer og selskaper som kan klare seg bra også i slike perioder.

- Jeg tror shipping, energi og fisk er tre sektorer som vil klare seg bra fremover. Verden har for lite energi, spesielt i lys av det som skjer med sanksjoner mot Russland. Shipping nyter godt av stramme markeder og en særdeles lav ordrebok innenfor de fleste segmentene, sier han videre.

Dag Hammer
Tre sektorer- Jeg tror shipping, energi og fisk er tre sektorer som vil klare seg bra fremover, sier Dag Hammer. Foto Stig Fiksdal

Morgendagens miljøkrav skaper usikkerhet i dag

Det er en stor grad av usikkerhet rundt hva slags drivstoff rederiene skal velge i årene fremover med stadig tøffere miljøkrav.

- En båt vil ha en levetid rundt 20 år og akkurat nå er det stor usikkerhet rundt hva man skal velge og det medfører at få er villige å ta sjansen på å bestille nye skip, sier Hammer.

Han gir et eksempel. LNG, flytende naturgass, er ett mulig drivstoff.

- Dette så fornuftig ut for et års tid siden, men nå har prisen på LNG steget så mye at det ikke lenger er lønnsomt å bruke det som drivstoff. Dette kan selvfølgelig endre seg i tiden fremover, men viser hvor krevende situasjonen er for redere som skal ta beslutninger for mange år fremover i tid, sier Hammer.

Fortsatt flaskehalser

Samtidig har ikke pandemien sluppet taket og det har skapt store flaskehalser i logistikk-kjedene rundt omkring i verden.

- Fisk nyter godt av kombinasjonen av god vekst i etterspørselen kombinert med lav tilbudsvekst. Norge og Chile er de største produsentene av laks. I Norge regulerer myndighetene hvor mye næringen kan vokse, mens i Chile har store biologiske utfordringer gjort det svært krevende å vokse i det hele tatt, sier Hammer.

- Jeg tror vi klarer oss godt i Norge, jeg vektet meg opp i energisektoren i fjor, og det er energi som Europa trenger nå, sier han videre.

Fondet skal hovedsakelig investere i de små og mellomstore selskapene på Oslo Børs, det gjør at de største selskapene normalt sett ikke vil være i fondets portefølje.

- Oslo Børs har noen én-selskapssektorer, du har ikke så mange valg dersom du ønsker eksponering mot telekom, for eksempel, sier Hammer.

Høyere risiko i SMB

Det har blitt vesentlig flere SMB-aksjer på Oslo Børs, noe som i utgangspunktet gir mer å spille på for aktive forvaltere.

- I litt mer urolig farvann, så blir likviditeten i SMB-aksjene dårligere. Dette gjør det mer utfordrende å vekte seg opp og ned i aksjer samtidig som transaksjonskostnadene ikke blir for høye, sier Hammer.

Likviditet gir et uttrykk for hvor enkelt det er å kjøpe og selge aksjer i markedet.

- I tillegg observerer jeg at en stadig større andel av handelen skjer i sluttauksjonen rett før børsen stenger, sier Hammer.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.