Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Kunstig intelligens samlet investorene i San Fransisco

– Alt handler om generativ AI nå, sier Marius Wennersten.

I 2023 var overskriftene rundt «The Magnificent Seven», som steg kraftig på tross av at dette er blant de største selskapene i verden.

– Om en stund så kommer ikke «The Magnificent Seven» til å være noe vi snakker om som en gruppe, dette er helt forskjellige selskaper som ikke har noe med hverandre å gjøre, sier Wennersten.

Han minner oss om at 2023 ble farget litt av at teknologiaksjene traff bunnen etter et relativt kraftig fall i 2022 i begynnelsen av 2023.

Teknologi har vært et fantastisk sted å være

– Siden 1980-tallet har teknologisektoren vært et fantastisk sted være investert. NASDAQ er opp over 11 prosent per år, mens S&P500 er opp 9.

Selv om det kanskje kan høres lite ut med drøyt to prosentpoeng meravkastning, så blir det mer enn en dobling av sluttverdien for teknologiaksjene versus S&P 500 på disse 40 årene på grunn av rentes renteeffekten.

– Spørsmålet er om vi nærmer oss boble, spør Wennersten retorisk.

– En boble blir drevet av multippelekspansjon, mens i teknologiselskapene har inntjeningen drevet aksjekursene, fortsetter forvalteren.

Teknologi har gjennomsyret hele samfunnet de siste 40 årene og takten har akselerert.

– Teknologi har vært en viktig driver for produktivitetsveksten i samfunnet, vi tror dette fortsetter framover, sier Wennersten.

Forvalterne peker på videre automatisering og robotikk og selvsagt generativ kunstig intelligens.

"Vi har valgt selskaper som ikke er like utsatt som Nvidia hvis etterspørselen viser seg lavere enn forventet, sier Erling Kise"

Kunstig intelligens ikke en hype

Nvidia lager avanserte databrikker til både gamere og til kunstig intelligens. Nylig lanserte de en ny familie med prosessorer til kunstig intelligens kalt Blackwell.

– Nvidia har gått fra å være en veldig liten datasenteraktør til å selge mer enn alle de andre brikkeleverandørene, sier Wennersten.

Kise forklarer at dersom det kommer en knekk i etterspørselen, så vil datasenter-kundene kutte bestillingene fra Nvidia raskt og det kan skape trøbbel for selskapets aksjekurs. De ser på dette som en risikofaktor i selskapet og har det på undervekt og de har solgt aksjen under oppgangen.

– Vi har omtrent fire prosent av fondet i selskapet, det er en relativt stor undervekt i forhold til indeksen, sier Kise.

Microsoft har ikke knekt koden enda

– Vi har posisjonert oss i selskapene som leverer kunstig intelligens ut mot sluttkundene, slik som Microsoft og Alphabet, sier Kise.

Han mener at dersom det viser seg at kunstig intelligens skuffer på etterspørselsiden, så er risikoen mye mindre i selskaper med en bred produktportefølje.

– Kundene er kjent med Microsoft Word, Excel og Powerpoint, de ønsker hjelp til å få ferdig presentasjonen eller gjøre utregningene raskere i Excel, sier Kise.

Han mener at der er ikke Copilot-løsningene fra Microsoft er gode nok enda.

– Jeg tror Microsoft ikke har kompetansen som kreves for å innarbeide generativ kunstig intelligens i produktene sine enda, sier Kise.

I etterkant av webinaret ble det kjent at Microsoft hentet ny sjef for kunstig intelligens-satsingen fra DeepMind.

– Folk har sett hva ChatGPT får til og forventer å få det samme gjennom Microsoft, legger forvalteren til.

Overvektet nordiske nettverksaktører

– Vi mener Nokia og Ericsson er litt glemt i denne sammenhengen. De er priset som de er i et marked i nedgang, men det må investeres masse i telekomnettverkene framover, sier Kise.

Han mener også at med de geopolitiske føringene nå, så befinner selskapene seg i et slags duopol i Vesten, da de kinesiske aktørene holdes utenfor.

Vil du se opptak av webinaret så finner du det her Investeringer i teknologisektoren – «The sky is no limit»

Podcast av sendingen finner du her Podcast #Utbytte

Her finner du mer informasjon om fondet DNB Teknologi

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.