Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Aksjefondet DNB Miljøinvest vokser og blir nå forvaltet av Christian Rom og Stian Ueland. Fondet har også fått en dedikert analytiker, Laura Natumi McTavish. Hun har tidligere jobbet som bærekraftsanalytiker i DNB Asset Management.

Ingeniøren som ble forvalter

Bare 21 år gammel startet Stian Ueland med doktorgradsstudiene innenfor materialteknikk ved MIT, han arbeidet to år som postdoktor ved samme sted.

I tillegg har han også en CFA-tittel, Chartered Financial Analyst, en amerikansk sertifisering og utdanning innen finansfaget.

Hva fikk deg til å gå fra ingeniørforsker til finans?

- Jeg syns det er utrolig spennende å sitte midt i hjertet av samfunnet, slik som finanssektoren gjør. Jeg har alltid vært glad i å lære, og som porteføljeforvalter skorter det ikke på muligheter til det, forteller Ueland.

- Finans er en knutepunktet til alt som skjer i verden. Det er politikk, det er samfunnet, det er en evig reise. Derfor vendte interessen min seg mot finans og økonomi, utdyper han.


Hjem til Norge

Etter 15 år i utlandet, senest som porteføljeforvalter for Norges Bank Investment Management i London, ønsket Ueland seg hjem til Norge og søkte seg til stillingen som porteføljeforvalter for DNB Miljøinvest.

- Denne rollen er utmerket på flere nivåer, og det er særlig nødvendig at verden allokerer mye mer penger for å nå klimamålene. I DNB Miljøinvest skal vi lete etter selskapene som leverer løsningene slik at vi kan nå klimamålene, sier Ueland.

Han forklarer at vi fortsatt ikke investerer nok for å nå klimamålene og at finansnæringen har en nøkkelrolle i omstillingen til et lavkarbonsamfunn.

- I tillegg passer bakgrunnen min veldig godt til fondet. Det er mye forskning på materialer og materialteknologi som kan gi oss løsningene på klimautfordringene, forteller han.

Laura Natumi McTavish, analytiker DNB Asset Management.
VOKSER: Aksjefondet DNB Miljøinvest vokser og blir nå forvaltet av Stian Ueland og Christian Rom. Foto: Stig B. Fiksdal

Motsetninger tiltrekker?

Ueland forklarer at DNB Miljøinvest retter investeringene mot selskaper innen bransjene fornybar energi, energieffektivisering og sirkulær økonomi. Altså selskapene som gir oss mer ren kraft, gjør at vi trenger mindre kraft og selskaper som bidrar til at minst mulig blir kastet og mest mulig går i et evig kretsløp.

Hvilke typer selskaper foretrekker du?

- Jeg liker selskaper som er veldig sterke på sitt felt, gjerne det man ofte forbinder med kvalitetsselskaper. Dette er selskaper som har fordeler som det er vanskelig å kopiere og hvor selskapene kan fortsette å levere i fem, ti, tjue år fremover, utdyper han.

Hvordan skiller det seg fra din medforvalter Christian Roms tilnærming?

- Christian liker å lage finansielle modeller og ønsker nok i større grad å finne billige selskaper innen vårt investeringsområde. Vi forvalter fondet sammen, så vi gleder oss til å sette preg på fondet framover sammen, forklarer Ueland.

Leveranse framover

Hva tenker du om alt snakket om boble i grønne investeringer?

- Vi er jo inne i en tid da mye penger og midler må rettes mot løsningsleverandører, og en del selskaper er tidligfaseselskaper hvor usikkerheten rundt framtiden er større, sier Ueland før han fortsetter:

- Deler av kapitalmarkedet er tilsynelatende euforisk nå. Det skal man ha respekt for. Samtidig vil det alltid finnes tilfeller hvor dagens aksjepris undervurderer det fremtidige inntjeningspotensialet til bedriften. Vi ønsker å bygge en bred stabil grunnmur og finne klare vinnere over tid, utdyper han.


Hva er målsettingen deres?

- Primærmålet vårt er å slå referanseindeksen, men vi ønsker også god avkastning uavhengig av hva som skjer med indeksen.

Tre selskaper Ueland har troen på

Sika AG

- Sika er et sveitsisk selskap som leverer kjemikalier til bygningsmaterial-industrien og bidrar til at bygninger blir mer energieffektive. Vi tror dette selskapet, som har en liten markedsandel, er så sterkt at det vil øke sin markedsandel gjennom vekst og oppkjøp

Novozymes A/S

- Novozymes er skikkelig ‘hitech’ i min bok, det danske selskapet er verdens største leverandør av enzymer, som har mange bruksområder. Når det kommer til miljø, så vil jeg trekke fram bærekraftig jordbruk, hvor man vil erstatte sprøytemidler og kjemikalier med enzymer og bakterier.

Hexcel Corp

- Hexcel lager karbonfiber til fly. Karbonfiber gjør flyene lettere og dermed bruker mindre drivstoff. Denne aksjen har kommet ned under koronapandemien, så dette er et veddemål på at Airbus og Boeing begynner å lage fly igjen og dermed må kjøpe karbonfiber fra Hexcel.


Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.