Skip to main content
Finance Blog

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Dag Hammer forvalter aksjefondet DNB SMB. Dette er et aktivt aksjefond hvor Hammer velger ut de selskapene han har mest troen på blant Oslo Børs’ små og mellomstore selskaper.

«Soleklar vinner»
«Best av samtlige fond i vår oversikt er DNB SMB. Her har forvalter Dag Hammer gitt sine fondseiere en meravkastning på 10,12 prosent de siste fem årene. Ingen andre fond er i nærheten av å gi tilsvarende gode tall. Fondet får selvfølgelig toppkarakter både hos Dine Penger og hos Morningstar», skriver Dine Penger.

– Vi er veldig opptatt av hva selskapene skal generere av inntekter og inntjening fremover, og det er en stor utfordring i et segment som er mindre analysert enn de store selskapene, sier Hammer.

Derfor må forvalteren av fondet gjøre mer av analysejobben selv, men Hammer legger til at det også gir flere muligheter for fondet.

– Vi har klart å treffe bra de siste årene.

Resultatsesongen så langt i 2023

– Resultatsesongen ble en positiv overraskelse, spesielt for det amerikanske markedet. S&P 500 steg med rundt sju prosent i første kvartal, og det matchet ganske bra med hvor mye inntjeningen slo forventningene, sier Hammer.

Resultatene var bedre enn ventet på Oslo Børs.

– Det ga dessverre ikke et positivt utslag for Oslo Børs, sier Hammer.

Hammer forteller om sprikende forventninger i markedene, hvor det amerikanske aksjemarkedet er på ‘all time high’, mens rentemarkedet i større grad priser inn resesjon.

– Det samme gjelder råvaremarkedet, og spesielt oljemarkedet som Norge er avhengig av, hvor prisutviklingen antyder at verden er på vei inn i resesjon, sier Hammer.

– Hvem som får rett får tiden vise, men det er lite som tyder på resesjon er nært forestående på etterspørselssiden etter olje, sier Hammer.

Han peker på at det er svært sjelden etterspørselen etter olje faller fra år til år.

– Det har bare skjedd to ganger de siste 25 årene, under finanskrisen og koronakrisen, sier Hammer.

Større muligheter, men også høyere risiko i SMB

Det har blitt vesentlig flere SMB-aksjer på Oslo Børs, noe som i utgangspunktet gir mer å spille på for aktive forvaltere.

– I litt mer urolige farvann, så blir likviditeten i SMB-aksjene dårligere. Dette gjør det mer utfordrende å vekte seg opp og ned i aksjer uten at transaksjonskostnadene blir for høye, sier Hammer.

Likviditet gir et uttrykk for hvor enkelt det er å kjøpe og selge aksjer i markedet.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated: