Skip to main content
Blogg
Kim Stefan Anderson

Kim Stefan Anderson

Kim har en mastergrad i finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han startet sin karriere i DNB Asset Management i 2010 som risikoanalytiker for globale renter og valuta, før han 1 år senere ble porteføljeforvalter i valutateamet. I 2012 begynte Kim som porteføljeforvalter i aksjeavdelingen, først innen kvantitative strategier, deretter i teamet som dekker fremvoksende markeder. Fra 2015-2019 var Kim porteføljeforvalter innen globale aksjer med delansvar for fondet DNB Global. Mot slutten av 2019 ble Kim en del av teamet innen Absolutte Investeringer og var med på oppstarten av DNB Fund Multi Asset.

Published:

Fondet passer for institusjonelle og private investorer som ønsker et godt og robust alternativ til tradisjonelle aksje- og renteprodukter, sier porteføljeforvalter Kim Stefan Anderson. Har du i tillegg fått litt høydeskrekk av nivået i aksjemarkedet og samtidig tenker at tiden med fallende renter er forbi, vil DNB Fund Multi Asset være et godt investeringsalternativ.

Sammen med kollegene, Anette Hjertø og Lena Öberg, utgjør Kim forvalterteamet for Absolutte Investeringer i DNB og er ansvarlige for allokeringen og risikostyringen i DNB Fund Multi Asset. Fondet består nå av 8 ulike investeringsstrategier, alle forvaltet av DNBs mest erfarne forvaltere innen sine respektive områder.

Fondet er skrudd sammen for å stå imot børsfall

Fondet søker å kombinere tradisjonelle og alternative avkastningsdrivere ved å investere i et bredt utvalg aktivaklasser gjennom uavhengige investeringsstrategier. Målet er ikke å skape et markedsnøytralt produkt, men derimot å skjerme fondets eksponering fra større svingninger i aksje- og rentemarkedet gjennom å begrense fondets beta til markedene. For å få til det investerer fondet både i retningsbaserte strategier, altså strategier som tenderer å følge aksje- og rentemarkedet, i tillegg til ikke-retningsbaserte strategier.

Innen retningsbaserte strategier har Multi Asset fondet eksponering innen globale lavvolatilitetsaksjer, "Fallen Angels" obligasjoner og norske rentepapirer. For å diversifisere fondets eksponering mot aksjemarkedet ytterligere inkluderte vi strategien Disruptive aksjer, en investeringsstrategi som søker å tjene på sterke fremtidige disruptive trender i aksjemarkedet.

Innen ikke-retningsbaserte strategier finner vi hovedsakelig markedsnøytrale aksjestrategier; en europeisk systematisk strategi, en global finansstrategi og en TMT sektorbasert strategi. I tillegg til disse har vi eksponering i en systematisk trendstrategi (CTA) som investerer i både aksje-, rente- og valutamarkedet. Samtidig vurderer og tester vi fortløpende nye strategier for mulig inkludering i Multi Asset fondet, deriblant arbeider vi nå med en tradingstrategi innen renteuniverset for å høste på DNBs ekspertise innen renteforvaltning.

Noen av disse strategiene tilbys gjennom eksisterende DNB fond, men brorparten av strategiene er kun tilgjengelige gjennom Multi Asset fondet, forklarer Kim Stefan Anderson. Han forteller videre at forvalterteamet arbeider kontinuerlig med sammensetningen av strategiene for å sørge for at fondet har de ønskede volatilitetsdempende egenskapene, og samtidig levere positiv avkastning over tid. Hvilke strategier som inngår i fondet og allokeringen mellom disse vil dermed kunne variere over tid, og alle investeringsbeslutninger gjøres i tråd med DNBs strenge krav til ansvarlige investeringer.

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.

Last updated: