Skip to main content

Personvern

Dette nettstedet samler ikke inn noen personopplysninger, kun opplysninger du oppgir om tilhørighet til marked og investortype.

Det er lovpålagt for oss å spørre om ditt hjemland, hvilken kategori av investor du er (privat eller profesjonell) og hvilket språk du foretrekker (heretter "investorprofil"). Dette må vi ha før tilgang kan gis til seksjoner som inneholder informasjon om våre fond. Ved besøk på sider med fondsinformasjon må du derfor bekrefte din investorprofil. Informasjonen som så gjøres tilgjengelig for deg på fondssidene, gjøres tilgjengelig i henhold til din oppgitte investorprofil.

Når det gjelder vår bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet, les vår cookie policy her.

Hvis du benytter andre tjenester hos oss i DNB Asset Management AS så skal du være trygg på at vi vil motta, innhente og behandle personopplysninger i tråd med DNBs konsernfelles personvernerklæring.

Eventuelle endringer

I DNB Asset Management søker vi kontinuerlig å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter og nettsteder. I tilfelle endringer i reglene for behandling av personopplysninger, endringer av våre tjenester og produkter, eller andre endringer som påvirker denne personvernet, vil informasjonen her bli endret tilsvarende.