Skip to main content

Hvem vi er

Cool headed. Warm hearted. Asset Management, the Nordic way.

Vår virksomhet

DNB Asset Management er en av de ledende kapitalforvalterne i Norden og tilbyr verdipapirfond og forvaltningstjenester til privat- og bedriftskunder i Norge og internasjonalt gjennom vår forvaltningsvirksomhet i Norge (DNB Asset Management AS) og Luxembourg (DNB Asset Management S.A.).

Vi tilbyr både indeksfond og aktivt forvaltede aksjefond innenfor en rekke markeder og sektorer, rentefond som investerer i rentepapirer med ulik bindingstid og kredittkvalitet i Norge, Norden og globalt - og fond som kombinerer investeringer på tvers av ulike aktivaklasser. I tillegg tilbyr vi spesialfond innenfor private equity.

I tilfeller hvor kunden ønsker et skreddersydd forvaltningsprodukt kan vi dessuten, innenfor rammen av vår forvaltningsekspertise, tilby egne kundetilpassede investeringsporteføljer.

Vår virksomhet

Vårt DNA

Vi kan vise til gode og konsistente resultater i våre internasjonale og nordiske aksje- og rentefond over tid. Vi etterstreber nære og langsiktige kundeforhold gjennom både stabile og urolige markedsforhold.

Vi tilbyr våre kunder et bredt spekter av forvaltningsstrategier - fra brede internasjonale og nordiske aksje- og rentefond til mer spisse aksjefond innenfor temaer som teknologi, miljøinvesteringer, helse og finans.

Vår historie som nordisk kapitalforvalter går helt tilbake til 1966. Vi har dessuten vært i forkant når det gjelder ansvarlige investeringer, og allerede i 1988 begynte arbeidet med systematisk å integrere sosiale hensyn og god eierstyring som del av investeringsbeslutningene i forvaltningen.

Norden og nordiske selskaper er anerkjent som verdensledende på bærekraft, etikk og eierstyring (ESG). Vi har investert ansvarlig siden 1988.

DNB Asset Management i tall

NOK 945 mrd.

Under forvaltning (2023)

NOK 1264 mill.

Årsresultat (2023)

39 %

Kostnadsgrad (2023)

rundt 100

Antall verdipapirfond

rundt 400

Antall kundemandater

NOK 19 mrd.

Alternative investeringer

Vår investeringsfilosofi

Vår forvaltningsvirksomhet er gruppert i seks områder; Aksjeinvesteringer, Rente- og valutainvesteringer, Aktivaallokering og seleksjon, Absoluttavkastningsstrategier, Alternative investeringer og Ansvarlige investeringer. Leder av hver av disse forvaltningsområde rapporterer direkte til selskapets administrerende direktør.

Hvert porteføljestyringsteam opererer selvstendig på vegne av sitt teams forvaltningsstrategi, både når det gjelder investeringsbeslutninger og risikostyring.

Alle porteføljer forvaltet av DNB Asset Management oppfyller DNBs standard for ansvarlige investeringer innenfor miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG). I tillegg har vi forvaltningsstrategier hvis formål er å investere i selskaper som bidrar til positiv utvikling på for eksempel miljø eller menneskerettigheter.

Vår plass i DNB konsernet

DNB Asset Management er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA og en integrert del av DNB-konsernet. DNB ble grunnlagt i 1822, og er Norges største finanskonsern. Den norske regjeringen eier 34 prosent av aksjene i DNB.

DNB tilbyr et komplett spekter av finansielle tjenester, blant annet utlån, sparing, rådgivningstjenester, forsikrings- og pensjonsprodukter for både private og institusjoner og bedrifter. DNB satser for fremtiden og har bygget opp et ry som en innovativ bank, med gode kundevennlige løsninger (Mobilbank, Vipps, Spare mm). DNBs nettbank er markedsledende i Norge, hvorav et flertall av brukerne også benytter mobile banktjenester.

DNB er toneangivende som bank innenfor utvalgte bransjer. DNB er en av verdens ledende shippingbanker og har også en sterk posisjon i energisektoren og sjømatnæringen.