Skip to main content
Blogg
Torje Gundersen

Torje Gundersen

Torje Gundersen er leder for vårt taktiske allokeringsteam (TAA).

Torje har jobbet hos oss siden 1998 og før han tok over som leder av TAA i 2019 var han forvalter på teamet i 12 år. Før dette jobbet han som Key Account Manager for salg av fond i det norske markedet i fem år. Han begynte sin karriere innen finans i Postbanken i 1998, da som rådgiver.

Torje har har en Bachelor i Business Administration fra BI, og har senere tatt både "Advanced Portfolio Manager" and "Interest rate analyst" from NFF.

Published:

Til tross for undervekten i aksjer har porteføljen levert bedre avkastning enn referanseindeksen både i mai og juni målt etter kostnader. På sektornivå nøt porteføljen godt av overvektene våre i industri, helse og syklisk konsum, da alle disse sektorene hadde en god måned. Finanssektoren hadde også en god måned med en oppgang på halvannen prosent.

Det globale høyrentemarkedet steg rundt to prosent i juni, etter en oppgang på hele fem prosent oppgang i mai målt i norske kroner. I juni var det det nordiske markedets tur til å levere; fondet DNB High Yield steg nesten fire prosent. Overvekten i høyrenteobligasjoner har bidratt godt til porteføljens avkastning.

Klatringen har vært bratt siden april - markedet tar en pust i bakken

Den gode, pro risk markedsutviklingen som vi så i mai, fortsatte i starten av juni. Deretter har markedstemningen snudd til å bli, om ikke sur, så i alle fall betydelig mindre positiv. Mer konkret har det globale aksjemarkedet gått sidelengs den siste halvdelen av juni. Men fordi det var en oppgang i første halvdel av juni, er det globale aksjemarkedet opp omtrent én prosent i juni som helhet. Stemningen i høyrentekredittmarkedet har også dempet seg noe i juni. Amerikansk tiårig statsrente stiger gjerne ved økt risikovillighet og motsatt. I tråd med dette mønsteret steg denne renten i slutten av mai/begynnelsen av juni, men har deretter falt tilbake. I skrivende stund ligger den på 0.7 prosent.

Kilder: Bloomberg, DNB Asset Management

Positive makrooverraskelser tyder på en «V» formet gjeninnhentning

Den forverrede markedsstemningen kan neppe skyldes makrotallene som renner inn, ettersom de fleste av dem har vist en solid gjeninnhentning etter et svært drastisk fall i måneden før. Riktignok var en slik gjeninnhentning ventet av konsensus, men mange av tallene har vært bedre enn ventet. Aktivitetsindikatorer for industrien (PMI indekser) tyder på at bunnen her var i april. Disse stiger nå opp mot nivået som indikerer ekspansjon (nivå over 50) og indikerer at produksjonsvolumet tar seg opp.

Kilder: CPB, Markit, DNB Asset Management

Fra en V til en annen

Smitteraten i Europa er fortsatt lav og i tidligere «problemland» som Storbritannia fortsetter smitteraten å falle. Dessverre er det ikke tilfellet i mange andre land, og årsaken til surnet markedssentiment skyldes nok at smitten fortsetter å øke på global basis. Verstingene som drar den globale statistikken opp er Brasil, India og statene i solbeltet i USA. Smitteraten i noen av disse statene er verre nå enn under første Korona-runde i mars/april, noe som har ført til at disse påny må innføre tiltak for å bremse spredningen. Og amerikanerne responderer på tallene. Det vises blant annet i antallet restaurant bookinger som faller påny etter å ha steget frem mot midten av juni.

Kilder: Bloomberg, DNB Asset Management

Stø kurs gjennom sommeren

Når vi de siste månedene har vært undervektet aksjer til tross for at aksjemarkedet har steget, har det delvis vært begrunnet i en frykt for nye smittebølger når samfunnene åpnes, og at det vil skape ny usikkerhet rundt hvor raskt økonomien henter seg igjen. Den risikoen har nå økt.

I tillegg har markedene steget mye fra bunnen i mars, og i deler av aksjemarkedet er verdsettelsen i dyreste laget etter vårt skjønn. Dette gjelder særlig deler av teknologisektoren og noen av de mest populære amerikanske aksjene. I sum utgjør disse selskapene en betydelig del av totalmarkedet. Verdsettelsen av norske og europeiske aksjer er derimot ikke urovekkende høy dersom inntjeningsestimatene for neste år holder.

Deler av den amerikanske hjelpepakken må fornyes før kongressen tar ferie. Demokratene er positive og Trump trenger all den hjelpen han kan få inn mot høstens valg. Sannsynligheten for et positivt utfall burde derfor være høy. Utfordringen er at dagens tiltak er litt for sjenerøse, 4 av 5 har høyere inntekt som arbeidsledig enn da de var i arbeid. Det liker mange republikanske lovgivere dårlig Det ligger dermed an til tøffe forhandlinger frem mot deadlinen.

Vi gjør derfor ingen endringer i markedssynet i juli.

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.

Last updated: