Skip to main content
Blogg
Thomas Furuseth

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Teknologiske innovasjoner, smartere løsninger og offentlige reguleringer skaper skifter i forbrukernes adferd. Nye selskaper vil vokse fram med nye løsninger. Dette er eksempler på disrupsjon, og porteføljeforvalter Audun Wickstrand Iversen i DNB Asset Management, leter etter investeringsmulighetene disrupsjonene skaper.

Teknologiske innovasjoner, smartere løsninger og offentlige reguleringer skaper skifter i forbrukernes adferd. Nye selskaper vil vokse fram med nye løsninger. Dette er eksempler på disrupsjon, og porteføljeforvalter Audun Wickstrand Iversen i DNB Asset Management, leter etter investeringsmulighetene disrupsjonene skaper.

- De endringene som kommer er veldig kraftige. De kan komme fra ny teknologi, ny regulering eller endret forbrukeradferd. Det finnes mange disruptive muligheter, sier Iversen.

Iversen forvalter fondet DNB Fund – Disruptive Opportunities Retail A N NOK.

I denne utgaven av podkasten Utbytte forklarer Iversen hva som ligger i hans syn på disrupsjon, og han diskuterer mulighetene som ligger i de lange trendene med aksjestrateg Paul Harper fra DNB Markets og programleder Marius Brun Haugen.

Episoden er et utdrag fra et direktesendt webinar som ble holdt for DNBs aksjesparekonto-kunder tirsdag 22. september.

Paul Harper istemmer:

- Vi må følge med på de langsiktige trendene, det er lettere dersom vi klarer å investere medstrøms.

Iversen påpeker at de siste ti årene har vi primært vært vitne til teknologisk disrupsjon, men at det kommer til å komme fra andre områder fremover.

- Det kommer vedvarende endringer fra teknologi, regulering og endret forbrukeradferd. Det som var, er ikke mer. Hastigheten på endringene blir raskere fremover enn det har vært historisk, sier Iversen i podkasten.

Fem ulike investeringstema

Iversen peker på fem store investeringstema; digitalisering, distribusjon, ny maskinrevolusjon, demografi og urban mobilitet.

For eksempel viser han til at digitaliseringen kommer til å gå enda raskere post korona. Han tror også at den neste store maskinrevolusjonen kommer innen kunstig intelligens.

Bilparken skal skiftes ut

Iversen har også troen på at elektriske mobilitet vil dominere i fremtiden.

Han viser til at Norge har gått foran, slik som vi også har gjort i tidligere teknologiske skifter, men denne gangen gikk vi foran med insentiver i form av null avgifter for elektriske biler.

- Jeg tror at elektrisk på transport over sjø og land og at dette er en investeringsidé for de neste 10 -15 årene.

- Vi går fra avansert mekanikk til enkel elektronikk med mange færre bevegelige deler. Samtidig ser vi avansert software, slik at det stiller nye krav til reparatøren av bilene, forteller Iversen.

Iversen peker på at regulering og endret kundeadferd vil gjøre at el-bilen vil overta persontrafikken over hele verden.

- Det er ikke teknologi som har drevet etterspørsel etter elbilen, det er reguleringer. Bensinbilen får høyere avgifter og det vil gi insentiver til å kjøpe elbiler.

Norge går foran, akkurat slik vi gjorde med mobiltelefonen

Audun Wickstrand Iversen

Disrupsjon og risiko

Harper og Iversen diskuterer også risikoen ved å investere i disrupsjons-caset.

- Det finnes mange selskaper som er veldig billige, de har fortjeneste som har kommet ned samtidig som aksjekursen har kommet ned. Altså de har lav P/E. Sånn tror jeg det ikke kommer til å være de neste 12 månedene. De fleste av disse selskapene er i USA, men det er også noen i Europa, forteller Iversen.

Iversen påpeker at det er viktig å diversifisere og at man får god diversifisering i fond.

- Det har vært en tendens til at vekstselskaper har gjort det bedre enn verdiselskapene siden finanskrisen. Langsiktig trend i favør av vekst. Kommer vi til et punkt hvor verdi kommer tilbake? Dette er spennende, det har vekslet mot sykler. Verdiselskapene har ikke begynt å outperforme enda, så spørsmålet hva som kommer til å skje fremover, utdyper Harper.

Begge medgir at i enkelte case er det stor risiko, og de peker blant annet på Tesla.

- Jeg har en lite veddemål i Tesla, men i slike situasjoner sprer jeg investeringene over kanskje fem selskaper. Jeg har også en liten posisjon i et kinesisk alternativ, Daimler og Volkswagen, forteller Iversen.

Han peker på at erfaringen hans tilsier at det er vanskelig å forutsi nøyaktig hvor disrupsjonen kommer fra og at det i slike tilfeller er bedre å ta en posisjon i flere selskaper.

Jeg har en lite veddemål i Tesla, men i slike situasjoner sprer jeg investeringene over kanskje fem selskaper.

Audun Wickstrand Iversen

Hydrogen?

Webinaret åpner for spørsmål fra deltakerne, og et annet spørsmål innsenderne kommer med er hydrogen som investeringstema.

- Fondet har eksponering mot hydrogen. Inneholder egenskaper som gjør at de er en naturlig del av løsningen. Båter vil ikke bruke batteri, og da er det naturlig at hydrogen fyller tomrommet. De første hydrogenbåtene kommer nå. Den samme typen argumenter kan vi bruke om lastebiler, men jeg tror ikke det er den største disrupsjonen, forklarer Iversen.

Iversen og Harper diskuterer også Tesla, Volkswagen og Daimler, bærekraftige investeringer, råvaretilgangen og Teslas batteridag for å nevne noe i denne nesten 50 minutter lange episoden. Artikkelen er dermed kun et kort sammendrag av podkasten.

Hør hele episoden her.

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.

Last updated: