Skip to main content
Blogg
Torje Gundersen

Torje Gundersen

Torje Gundersen leder vårt taktiske allokeringsteam (TAA).

Han har jobbet hos oss siden 1998 og før han tok over som leder av TAA i 2019 var han forvalter på teamet i 12 år. Før dette jobbet han som Key Account Manager for salg av fond i det norske markedet i fem år. Han begynte sin karriere innen finans i Postbanken i 1998, da som rådgiver.

Torje har har en Bachelor i Business Administration fra BI, og har senere tatt både "Advanced Portfolio Manager" and "Interest rate analyst" from NFF.

Published:

Ordene fra trønderrockens far blir ekstra sterke i et pandemistengt Norge. Jula er over, gjestekvoten er oppbrukt, og så sitter vi her igjen. Tilbake alene, i kulda og mørket, mens vi lurer på "ka fremtida vil gi"?

Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden som Yogi så klokt sa, men akkurat nå frister det mer enn å dvele ved nuet. Når vi lukker øynene ser vi "myttji lys å myttji varme".

A brave new world

Verden blir et bedre sted i 2021. Vaksinene er på vei, og vi er sterke i troen på at veksten tar seg kraftig opp i løpet av året. Det er mye oppdemmet behov der ute som det heter på økonomsk. I følge prognosene vil både privat og offentlig forbruk bli sterkt. Sentralbankene vil fortsatt gi gass, og sammen med økt etterspørsel vekker det animal spirits. Bedriftene vil investere og investorene vil spekulere.

Vaksinene er på vei, og vi er sterke i troen på at veksten tar seg kraftig opp i løpet av året.

Torje Gundersen

Den politiske situasjonen i USA har mildt sagt vært sjokkerende, men kanskje var det til det beste? De som lot tvilen komme Trump til gode kan ikke lukke øynene for realitetene lengre. Handlingene hans bidro sikkert til at Demokratene vant i Georgia. Dermed har de flertall i begge kamre, og Biden har nå gode odds for å få gjennomført mye av sin politikk.

Innenriks betyr det brobygging, et grønt skifte i skatte- og avgiftspolitikken, infrastrukturinvesteringer og større stimuli enn de som ble vedtatt før nyttår. Utenriks tror vi på en normalisering av forholdet til gamle allierte og større forutsigbarhet. Forholdet til Kina vil nok fortsatt være anstrengt, men den geopolitiske risikoen har blitt redusert.

Er rentebunnen passert?

For finansmarkedene er dette gode nyheter, men vi blir jo aldri lykkelige uten å ha noe å bekymre oss over. For med sterke vekstprognoser følger økte inflasjonsforventninger og mulig renteoppgang. I den korte enden av rentekurven skjer det nok lite. Den er trygt forankret i sentralbankenes mål om få prisstigning godt over målet før de tenker på å heve rentene. Det er ikke en historie for 2021.

Men de lengre rentene har så smått begynt å røre på seg. Har du lånt bort penger til en fast lav rente over flere år er du naturlig nok mer bekymret for inflasjonen der fremme enn i dag. Her står vi muligens foran et paradigmeskifte, hvor pandemien er en viktig katalysator.

Den gamle verdenen med konsensusstyrt globalisering, stram pengepolitikk, budsjettdisiplin og oligopolisering i næringslivet ser ut til å slå sprekker. Foran oss ligger en ny verden med større villighet til økonomiske eksperimenter; ekspansiv finanspolitikk og monetarisering av gjeld, sterkere reguleringer og globalisering delvis i revers. I tillegg er den demografiske effekten på rentene i ferd med å skifte fortegn etter hvert som befolkningen eldes. De inflatoriske kreftene vil etter hvert dominere de deflatoriske vi er blitt så godt kjent med.

Markedssyn

Vi tror rentebunnen er passert, og at lange renter vil stige moderat i takt med at aktiviteten tar seg opp. En kraftig oppgang er lite sannsynlig ettersom det er mye ledig ressurser i økonomien og sentralbankene fortsatt er store kjøpere i markedet.

Aksjemarkedet har fått god medvind av rentefallet. En moderat oppgang i rentene ødelegger ikke festen dersom resultatene vokser som forventet, men vi får neppe i pose og sekk. Markedet har som vanlig levd på forskudd, kursene har skutt i været å påvente av en bedring i resultatene og verdsettelsesmultiplene er strukket. I år får vi nok en multippelkontraksjon; avkastningen blir positiv, men langt fra like sterk som resultatforbedringen.

Slik vi forestiller oss det blir det et år med sterk vekst, stigende renter, men fortsatt god likviditet og risikoappetitt. Vi får et annerledes markedsregime hvor sykliske markeder og finansaksjer som regel gjør det best, mens avkastningen på de teknologi- og helsetunge amerikanske markedene henger litt etter.

Slik vi forestiller oss det blir det et år med sterk vekst, stigende renter, men fortsatt god likviditet og risikoappetitt.

Torje Gundersen

I dette scenarioet vil og våre nordiske høyrenteobligasjoner gjøre det godt. Markedet her er mindre likvid, og pengene har ikke strømmet like raskt inn her som i aksjer. Kursene har ikke steget like mye og kredittmarginene er attraktive. Effektiv rente ligger rundt syv prosent med en rentedurasjon på under ett år. Derfor tror vi dette bli den beste renteplasseringen i år.

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.

Last updated: