Skip to main content
Blogg
Torje Gundersen

Torje Gundersen

Torje Gundersen leder vårt taktiske allokeringsteam (TAA).

Han har jobbet hos oss siden 1998 og før han tok over som leder av TAA i 2019 var han forvalter på teamet i 12 år. Før dette jobbet han som Key Account Manager for salg av fond i det norske markedet i fem år. Han begynte sin karriere innen finans i Postbanken i 1998, da som rådgiver.

Torje har har en Bachelor i Business Administration fra BI, og har senere tatt både "Advanced Portfolio Manager" and "Interest rate analyst" from NFF.

Published:

Vi kjøper oss opp i europeiske aksjer og helseaksjer globalt, og selger ned i fremvoksende markeder og materialaksjer. Vi gjør ingen endringer i rentedelen av porteføljen.

Større usikkerhet i markedene

Globale aksjer endte ned fire prosent og global kreditt (high yield) endte ned rundt en prosent. Fremvoksende markeder og USA var blant de svakeste regionene, og blant de globale sektorene falt materialer, kraftforsyning og teknologi mest. Det var flere årsaker til at risikoappetitten falt:

  • Mulig konkurs i Evergrande og usikkerhet rundt den finansielle stabiliteten i kinesiske eiendomsselskaper. Vi tror ikke dette er starten på en ny finanskrise.
  • Høye energipriser. Oljeprisen steg opp mot 80 US dollar fatet, og gassprisene er høye globalt. Gjenåpningen har økt etterspørselen, samtidig som fornybar produksjon har vært svakere enn antatt.
  • Høye energipriser. Oljeprisen steg opp mot 80 US dollar fatet, og gassprisene er høye globalt. Gjenåpningen har økt etterspørselen, samtidig som fornybar produksjon har vært svakere enn antatt.
  • Fastlåste forhandlinger rundt gjeldsstaket for føderale myndigheter i USA skaper usikkerhet rundt den stabiliteten i verdens viktigste marked – amerikanske statsobligasjoner. Vi tror en avtale rundt dette kommer på plass før fristen, slik det alltid har gjort før.
  • Høy verdsettelse i de fleste markeder bidrar til at investorer er raskere til å redusere risiko på dårlige nyheter.

Fortsatt halvfullt glass

Høy lønnsomhet i selskapene og lav alternativ avkastning gjør at vi beholder en normal allokering til aksjer til tross for en høy verdsettelse. Høyere energipriser kan bidra til noe høyere inflasjon lenger enn markedet har antatt og trekker rentene opp. Det er en utfordring for de høyest verdsatte vekstselskapene på børsen, men verdiaksjer bør kunne klare seg bedre. Vi eier derfor mer finans og andre sykliske aksjer i porteføljen enn normalt.

Finansmarkedene
Kilde: Bloomberg, MSCI, Oslo Børs

Kinesiske myndigheters nye politiske føringer innrettet mot en mer rettferdig fordeling, sterkere regulering av de store teknologiselskapene og ønske om å redusere risikoen i eiendomssektoren vil trolig virke hemmende på Kinas vekst og børser på kort sikt. Vi reduserer derfor eksponeringen mot fremvoksende markeder generelt og materialaksjer spesielt. Denne kapitalen benytter vi til å kjøpe oss opp i helseaksjer for å ytterligere redusere porteføljens sensitivitet til den generelle markedsrisikoen (Beta mot globale aksjer).

På pandemifronten har pilene pekt riktig vei i det siste. Andelen innlagte på sykehus holder seg lav relativt til antall smittede i denne bølgen, og momentet ser nå ut til å toppe ut. Vaksinasjonen virker, og nå har også de asiatiske landene kommet godt i gang med vaksineprogrammene. Høyfrekvente mobilitetsindikatorer tyder på at normaliseringen av økonomien fortsetter.

Ledende indikatorer for økonomisk vekst peker fortsatt mot vekst over trend både i USA og Europa, men momentet er nå sterkere i Europa. Relative vekstutsikter, valutakurs og verdsettelse taler for at vi kjøper oss opp i europeiske aksjer, spesielt innrettet mot konsumsektoren. Høye energipriser og relativ verdsettelse er også argumenter for at porteføljen inneholder mer norske aksjer og norske kroner enn normalt.

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.

Last updated: