Skip to main content
Blogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

DNB Miljøinvest har per 2.7.24 terningkast seks, fondet fikk utmerkelsen beste alternativ energi-fond av LSEG Lipper Fund Awards i mai. Nå har Citywire rangert alle forvaltere (juli 2024) som har mer enn tre års historikk, og Christian Rom og Stian Ueland havnet på en meget god sjetteplass. I tillegg jobber Laura Natumi McTavish som analytiker for fondets andelseiere.

Ifølge Morningstar er det omtrent 17.000 fond i Europa som har lenger enn 3 års historikk og hvor lengstsittende forvalter har vært forvalter mer enn tre år.

– Vi ønsker å bygge det beste aksjefondet innen miljøtemaet og energiomstillingen med mål om å slå referanseindeksen og det brede markedet over tid, sier Stian Ueland.

Kåringene måler som regel resultatene i forhold til noe, som regel en referanseindeks eller relativt til nære konkurrenter. En utfordring for sektoren er at det har vært motvind i relativt lang tid.

Tre år med reset av sektoren

– Vi er nå tre år inn i en reset av i sektoren, den har tatt lengre tid og er dypere enn teknologiboblen som brast i 2002, sier Rom.

Han forteller at, basert på aksjekurser, ser det ut som bunnen inntraff i oktober 2023, men at sektoren har hatt en relativ mindreavkastning til det brede markedet grunnet den sterke veksten i aksjer relatert til kunstig intelligens.

– Det er fortsatt et svakt sentiment, med lave relative sektorverdsettelse. Selskapene har blandede fundamentale forhold og det samme gjelder tilgangen til gjeld, sier Rom.

Tro på bedring framover

– Vi har god tro på bedre utsikter for sektoren fremover, sier Ueland.

Han trekker fram fire grunner til dette synet. Vindsektoren har rekordhøye ordre og bedring i marginene, volumet i solsektoren og utstyrsprisingen har sett en signifikant nullstilling i 2024 ettersom kapasitet har blitt tatt ned og etterspørselen har økt. Batterier har også gjennomgått en tilsvarende nullstilling slik som solsektoren. I første omgang driver det også kostnadene ned og gjør både sol og batterier mer konkurransedyktige.

– Vi ser også en økning i oppkjøp og fusjoner innenfor børsnoterte produsenter av fornybar energi, det tyder på at disse verdsettes høyere i det ikke-børsnoterte markedet enn i det børsnoterte, sier Ueland.

Det er også utsikter til økt etterspørsel etter fornybar energi.

– Elektrifiseringen går videre i USA samtidig som bølgen av datasentre for kunstig intelligens krever svært mye energi; det gjør at etterspørselen etter strøm forventes å øke framover, sier Rom.

Disse datasentrene har ofte mål om å ha renest mulig energi, dermed øker etterspørselen etter fornybar energi.

– Teknologiselskapene har forpliktet seg til å ha 100 prosent fornybar energi, det gjør at de har blitt de største innkjøperne av bedriftsavtaler om strøm, sier Rom.

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap

Last updated: