Skip to main content

Credit: Tim Evans/Unsplash

Blogg
Thomas Furuseth

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Koronapandemien, og de restriksjoner som pandemien setter, gjør at det blir en økonomisk todeling mellom de som er i jobb og de som er arbeidsledige. De som er i fast jobb og tvinges til å bruke mindre penger enn ønskelig og de som påvirkes negativt på grunn av arbeidsledighet eller redusert arbeidstid.

Overordnet betyr det likevel at det står mer penger på bankkonto (se side 16) enn det som er vanlig, i tillegg til at vi betaler ned kredittkortgjeld. Det betyr også at mer penger kan plasseres i fond.

Hva skjedde i november?

Fjoråret (2020) ble preget av at store midler ble tatt ut av fondene i mars. Det var ikke uventet gitt at markedet stupte og frykten var dertil høy.

Deretter kom fondsinnskuddene tilbake til nivåer som ikke var ulikt det vi så før pandemien. I november skjøt derimot innskuddene fart. Fra oktober til november mer enn tredoblet innskuddene, og i desember steg de til ny månedsrekord på 1,9 milliarder kroner i DNBs kanaler.

Selv om totalinnskuddene ikke ligger like høyt som rekordmåneden desember 2020, så ligger nå innskuddene fortsatt langt over normalt. Det tydeligste tegnet på dette finner vi ved å se at første kvartal 2021 totalt ligger over fjerde kvartal 2020.

DNBs kunder satte inn mer penger i fond på tre måneder enn det som ville blitt regnet for et svært godt år, og i løpet av seks måneder har det blitt skutt inn like mye som to til tre normalår.

Aksjemarkedet

Avkastningen i aksjemarkedet er en viktig driver til innskudd eller uttak fra aksjefond. Samtidig er det viktig å huske på at selv om tallene skaper overskrifter i vanskelige tider, er det en stille majoritet som faktisk ikke rører pengene og som fortsetter spareavtalene.

DNB Global Indeks oppnådde 4,4 prosent avkastning i november, det var en meget god børsmåned og i tillegg svært gode tegningstall. Det er riktignok slik at de største tegningene skjedde i desember, og ikke i november, mens mesteparten av avkastningen dette kvartalet kom i november.

I januar falt DNB Global Indeks med drøyt ett prosentpoeng, mens aksjemarkedsoppturen fortsatte i februar og mars, alt målt i norske kroner.

Innskuddene fortsatte dermed på tross av normale svingninger i aksjemarkedet. Det er riktignok verdt å merke seg at avkastningen totalt sett har vært noe høyere enn gjennomsnittet historisk og at det bør forventes perioder med svakere avkastning fra tid til annen.

Normalavkastning i DNB Global Indeks måned for måned. Histogram over historisk månedsavkastning
Foto: DNB og Morningstar

Underliggende tendenser

DNBs storselger er indeksfondet DNB Global Indeks, dette er et fond som egner seg godt som grunnmuren i en fondsportefølje som kan eies i hele sparetiden. Det var riktignok en annen undergruppe av fond som trekker overskrifter.

I 2020 kom det stor nettotegning i fornybare og grønne investeringer med en (foreløpig) topp i januar 2021, ifølge Morningstar.

Estimert nettotegning i fornybar energi slo alle rekorder i 2020 ifølge Morningstar
Foto: DNB og Morningstar

I DNBs tall opplevde fornybarfondene (interne og eksterne) noe uttak i mars ettersom avkastningen i enkelte fornybarfond har svingt kraftig den siste tiden. I Morningstars tall for hele Europa fortsatte nytegningen i gruppen, riktignok med lavere hastighet. DNB Miljøinvest hadde en absoluttavkastning i første kvartal på pluss åtte prosent, men klarte ikke helt å motstå noe uttak i mars.

I motsatt ende har DNB Teknologi snudd trenden og er fondet med mest nettoinnskudd etter DNB Global Indeks i år. I dette fondet ser vi at kvinnene har vært mer trofaste enn menn og holdt seg til spareplanen, mens menn, både i fornybarfondene og teknologifondene, er mer villige til å snu seg etter vinden.

Investors avkastning

Morningstar har undersøkt ‘investors avkastning’ i mange år, altså hvilken avkastning investorer sitter igjen med. De finner at i fondstyper hvor det er mye svingninger, kjøpes og selges fondene på en måte som gir svakere investoravkastning enn den avkastningen som blir oppgitt på fondsrapportene.

Når du kjøper og selger fond, er det mye som tyder på at det er en fordel å ha en langsiktig spareplan og holde seg til den. Den gode nyheten er at investoravkastningen, ifølge Morningstar, har kommet bedre seg over tid, og at flere drar nytte av de avkastningsmulighetene som finnes.

DNBs personkunders ti mest nettokjøpte fond i første kvartal 2021

  1. DNB Global Indeks A
  2. DNB Teknologi
  3. DNB Miljøinvest
  4. Handelsbanken Bærekraftig Energi
  5. DNB SMB
  6. Storebrand Fornybar Energi
  7. DNB Finans
  8. DNB Spare 50
  9. DNB Aktiv Rente
  10. DNB Grønt Norden

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated: