Skip to main content
News

I medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (vpfl.) § 4-14 tredje ledd godkjenner Finanstilsynet vedtektsendringene. Endringene innebærer at Verdipapirfondet DNB PB Discretionary Multi Strategies endrer frekvens på tegning og innløsning i fondet fra ukentlig til hver virkedag. Vedlagt følger oppdaterte vedtekter:

Sist oppdatert: