Skip to main content
News

Svingprising på våre norsk-registrerte rentefond med unntak av DNB Low Carbon Credit blir innført 3. juni.

Følgende endringer i flere av våre Luxembourg-registrerte fond trer i kraft 5. juni:

Introduksjon av svingprising for alle fond

Reduksjon av suksesshonorar for andelsklasser i utvalgte fond: Reduksjonen gjelder for andelsklasser med suksesshonorar i fondene DNB Fund Disruptive Opportunities, DNB Fund Health Care, DNB Fund India, DNB Fund Nordic Small Cap, DNB Fund Renewable Energy og DNB Fund Technology

Navneendring for DNB Fund High Yield: fondet endrer navn til DNB Fund Nordic High Yield. Investeringsstrategien er den samme.

Endringer i referanseindekser:

  • DNB Fund Future Waves bytter ut MSCI World Index med ny referanseindeks MSCI ACWI Sustainable Impact Index, som bedre reflekterer fondets fokus på å investere i tråd med FNs bærekraftsmål.
  • DNB Fund Nordic High Yield bytter ut en sammensatt referanseindeks (NBP Norwegian High Yield Index (Hedged) + NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK (Hedged) med en referanseindeks som dekker det nordiske high yield-universet, NBP Nordic HY Aggregated Index.

Endringer i SFDR-klassifiseringer: Følgende fond vil gå fra SFDR-klassifisering artikkel 6 til å nå reguleres etter SFDR artikkel 8:

  • DNB Fund Asian Mid Cap
  • DNB Fund High Yield
  • DNB Fund India
  • DNB Fund Nordic Flexible Bonds
  • DNB Fund Nordic Small Cap

Endringer i bærekraftsegenskapene til utvalgte fond:

  • DNB Fund Brighter Future vil ha et mål om å ha minst 20% av bærekraftige investeringer i porteføljen.
  • Følgende fond fjerner krav om at fondet skal ha en høyere ESG-score enn referanseindeks: DNB Fund Health Care, DNB Fund Low Volatility Equities, DNB Fund Nordic Equities, DNB Fund TMT Long Short Equities og DNB Fund Technology.

Sist oppdatert: