Skip to main content

Fondsnavn -> Ny referanseindeks

DNB Aktiv Rente -> NBP Norwegian RM123 Floating Rate Index NOK

DNB Aktiv Rente (II) -> NBP Norwegian RM123 Floating Rate Index NOK

DNB Likviditet 20 -> NBP Liquidity Low Risk Index NOK

DNB Likviditet -> NBP Liquidity Standard Index NOK

DNB Likviditet II -> NBP Liquidity Standard Index NOK

DNB Likviditet Institusjon -> NBP Liquidity Standard Index NOK

DNB AM Kort Obligasjon -> NBP Liquidity Low Risk Index NOK

DNB AM Kort Obligasjon 2 -> NBP Liquidity Low Risk Index NOK

DNB AM Likviditet NBP -> Liquidity Low Risk Index NOK

Sist oppdatert: