Skip to main content
News

DNB Asset Management AS har foreslått å gjøre tilpasninger i vedtektene til sine rentefond slik at fondene kan ta i bruk såkalt svingprising i daglig beregning av fondenes verdi. Svingprising er en metode som skal beskytte fondets eksisterende andelseiere fra utvanningseffekter ved ekstra store tegninger eller innløsninger. Svingprising har altså som siktemål at kostnadene som påløper ved de verdipapirtransaksjoner som fondet må foreta på grunn av netto kundetransaksjoner, betales av de andelseiere som har forårsaket disse.

15. februar stemte andelseierne i følgende 21 fond Ja til vedtektsendringer i fondene som innebærer introduksjon av svingprising:

 • DNB Aktiv Rente
 • DNB Aktiv Rente (II)
 • DNB AM Kort Obligasjon
 • DNB AM Kort Obligasjon 2
 • DNB AM Lang Obligasjon
 • DNB European Covered Bonds
 • DNB FRN
 • DNB Global Credit
 • DNB Global High Grade
 • DNB Global Treasury
 • DNB High Yield
 • DNB Kredittobligasjon
 • DNB Likviditet
 • DNB Likviditet II
 • DNB Likviditet Institusjon
 • DNB Likviditet Kort
 • DNB Nordic Investment Grade
 • DNB Obligasjon
 • DNB Obligasjon 20
 • DNB Obligasjon Norden
 • DNB OMF

Sist oppdatert: