Skip to main content

Credit: Istock

News

Agenda for valgmøtet 14. mars 2024

Fullmakt(1) Valg av møteleder og to andelseiere til å signere protokollen

(2) Valg av ett styremedlem til styret i DNB Asset Management AS

  • Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Ingebjørg Harto som styremedlem med varighet til 2026.

(3) Valg til valgkomiteen

  • Styret innstiller på at Hilde Vatne og Frode Alexander Veiby gjenvelges som medlemmer av valgkomitéen med varighet til 2026, og at Hilde Vatne gjenvelges som leder av valgkomitéen for 1 år.

» Innkalling til valgmøte finner du her (klikk på lenken): Valgmøte i DNB Asset Management AS

Stemmegivning

Andelseiere i DNB Asset Managements fond kan forhåndsstemme i perioden frem til 12. mars 2024. Forhåndsstemmer må være DNB Asset Management AS i hende senest 12. mars 2024. Du finner stemmeseddel her eller ved å kontakte vårt Fondssenter på telefon 22 47 40 00.

» Stemmeseddel finner du her (klikk på lenken): Stemmeseddel

Forhåndsstemme sendes inn til fond@dnb.no eller til DNB Asset Management AS, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo att: Compliance. Beholdning per 12. mars 2024 vil være avgjørende for antall stemmer.

I valget justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer.

Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Nedenfor finner du link til fullmaktsskjema,

eller du kan ta kontakt med vårt Fondssenter på telefon 22 47 40 00. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon og firmaattest (ikke eldre enn tre måneder) dersom du representerer en juridisk person.

» Fullmaktsskjema finner du her (klikk på lenken): Fullmaktsskjema

Lurer du på noe? Ta kontakt med vårt Fondssenter på 22 47 40 00.

Opplysningene bør sendes inn på kryptert e-post.

Sist oppdatert: