Skip to main content

Integritetspolicy

Denna webbplats samlar inte in någon annan personlig information än den du själv tillhandahåller angående anknytning till marknaden och investerartyp.

När besökaren går in på webbplatsen måste denne ange sitt bosättningsland, kategorisering av investerare (privat eller professionell) och språk (nedan kallat "investerarprofilen") innan denne går in på delar som innehåller information om investeringsfonder som nämns på den här webbplatsen (nedan kallade "fonderna"). Besökaren tar ensamt ansvar för den investerarprofil som tillhandahålls. Den information som är tillgänglig för webbplatsens användare görs tillgänglig enligt den tillhandahållna investerarprofilen. DNB Asset Management friskriver sig från allt ansvar för information som görs tillgänglig på den här webbplatsen som ett resultat av en felaktig investerarprofil.

Informationen på den här webbplatsen riktar sig inte till någon person i något rättsområde (i) som inte är tillgänglig i valet av investerarprofil, eller (ii) där det är olagligt att komma åt och använda sådan information.

DNB Asset Management frånsäger sig allt ansvar om du laddar ner information från den här webbplatsen i strid med någon lag eller föreskrift i ditt bosättningsland.

För information om vår användning av cookies på denna webbplats, läs vår cookie policy.

Genom att använda andra tjänster från DNB Asset Management kommer vi att ta emot, samla in och behandla personuppgifter i enlighet med DNB: s företags integritetsförklaring (no).

Förbättringar eller förändringar

Hos DNB Asset Management strävar vi kontinuerligt efter att förbättra och utveckla våra tjänster, produkter och webbplatser. I händelse av ändringar i behandlingen av personuppgifter, ändringar av våra tjänster och produkter eller andra ändringar som påverkar denna integritet kommer informationen här att ändras i enlighet med detta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.