Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

DNB har blitt tildelt «Morningstar Best Equity Fund House Award 2021» i Sverige. Prisen blir delt ut til forvaltningsselskaper som har «levert vedvarende meravkastning på risikojustert basis på tvers av deres fondsutvalg» heter det i metodedokumentet. Prisen deles ut på bakgrunn av aksjefondene som er tilgjengelig for salg i Sverige.

- Jeg er veldig stolt av alle de dyktige medarbeiderne i DNB Asset Management som har levert resultatene verdig «Morningstar Best Equity Fund House Award» i Sverige, sier Knut Hellandsvik, leder for aksjeforvaltningen i DNB Asset Management.

Satser sterkt på aktiv forvaltning

DNB tilbyr et fullspekterutvalg av aksje-, rente-, kombinasjons- og hedgefond.

- Vi satser sterkt på aktiv forvaltning og ønsker hele tiden å forbedre oss, noe jeg håper denne prisen reflekterer, sier Hellandsvik.

Han forklarer hvilke endringer DNB Asset Management gjør for å være klar for framtiden.

- I de siste par årene har vi ansatt 14 nye medarbeidere på aksjeteamet. Vi har endret forvalterteam på fem ulike aksjefond og vi har startet seks nye og spennende fondsprodukter.

Gir inspirasjon

Sverige er Nordens største fondsmarked, og er hjem til et av Europas største aksjefond.

- Sverige er et viktig marked for DNB, da blir et ekstra hyggelig at våre resultater gjør at vi får denne prisen fra Morningstar, sier Hellandsvik før han avslutter:

- Dette gir oss inspirasjon og motivasjon for å bli enda bedre fremover!

DNB er også blitt nominert til tre priser av Morningstar i Norge. DNB SMB i kategorien norske aksjer, DNB Aktiv Rente blant norske rentefond og DNB Asset Management for forvaltning av alle aktiva.

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.