Skip to main content

Om oss

Cool headed. Warm hearted. Asset Management, the Nordic Way.

Vårt företag

DNB Asset Management är en av Nordens ledande kapitalförvaltare. Vi strävar efter att erbjuda fonder i världsklass. Våra fonder marknadsförs över hela Europa genom vår fondverksamhet i Norge (DNB Asset Management AS) och Luxembourg (DNB Asset Management S.A.).

Vi förvaltar mer än 85 miljarder euro i nordiska och globala tillgångsslag. Vi erbjuder aktieinvesteringar med långsiktigt perspektiv, long/short aktielösningar, företagsobligationer med investment grade och hög avkastning, multimanager-portföljer, fond-fond-lösningar samt diskretionär förvaltning

Om en kund behöver en skräddarsydd investeringsstrategi kan vi även erbjuda sådana investeringstjänster om de bedöms ligga inom ramen för företagets investeringsexpertis.

Vårt företag

Vårt DNA

Med en stark och konsekvent meritförteckning när det gäller resultat inom globala och nordiska tillgångsslag, och långsiktiga kundrelationer genom både stabila och rörliga marknader, är vi stolta över att vara våra kunders betrodda investeringspartner.

Vi erbjuder ett brett spektrum av investeringsstrategier, från breda aktie- och räntefonder till tematiska fonder som teknologi, miljöinvesteringar, hälso- och sjukvård och finans.

DNB Asset Management har en lång historia av att investera i den nordiska regionen som går ända tillbaka till 1967. Vi är baserade i Norden, som har legat i spetsen för ansvarsfulla investeringar, och inkluderade ESG i vår investeringsstrategi redan 1988, och har sedan dess kontinuerligt förfinat vår ESG-filosofi och -kompetens.

Vi har investerat ansvarsfullt sedan 1988, alltid enligt de högsta internationella standarderna.

DNB Asset Management i siffror

NOK 945 miljarder

Förvaltade tillgångar (2023)

NOK 1223 miljoner

Årligt resultat (2023)

39%

K/I-tal (2023)

ca. 100

Antal UCITS fonder

ca. 400

Antalet klientuppdrag

NOK 19 miljarder

Alternativa investeringar

Vår investeringsstrategi

DNB Asset Managements investeringsverksamhet delas in i sex områden, kapitalinvesteringar, ränte- och valutainvesteringar, fördelning av tillgångar och val av fonder, absolutavkastningsinvesteringar, alternativa investeringar och ansvarsfulla investeringar. Chefen för vart och ett av dessa investeringsområden rapporterar direkt till företagets verkställande direktör.

Varje portföljförvaltningsgrupp arbetar självständigt på uppdrag av varje investeringsstrategi, när det gäller både investeringsbeslut och riskhantering.

Alla tillgångar som förvaltas av DNB Asset Management uppfyller DNB:s koncerngemensamma kriterier och principer för miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG). Dessutom har vi investeringsstrategier som går utöver våra normala ESG-kriterier.

Vår DNB-koncerntillhörighet

DNB Asset Management ägs helt och hållet av DNB Bank ASA och är en del av DNB-koncernen. DNB grundades 1822 och är Norges ledande koncern inom finanstjänster och bland de ledande nordiska bankerna när det gäller börsvärde. Den norska regeringen innehar 34 procent av de utestående aktierna i DNB.

DNB erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster, bland annat lån, sparande, rådgivningstjänster, försäkringar och pensionsprodukter för både privatkunder och institutioner. Vi investerar i framtiden och DNB är marknadsledande i Norge inom internetbanktjänster med mer än 1 300 000 användare och mobila banktjänster med nära 900 000 användare (2018 års siffror).

DNB är en stor aktör inom utvalda branscher. DNB är en av världens ledande sjöfartsbanker och har även en stark position inom energisektorn samt inom fisk- och skaldjursindustrin.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.