Skip to main content
Finansblogg

Morten Francke Jensen

Morten Francke Jensen har jobbet i DNB Asset Management siden august 2000. Han har ansvaret for opplæring av rådgivere og salg til eksterne distributører som selger våre fond til både små og store investorer.

Før Morten begynte med fondsdistribusjon og salg, jobbet han som banksjef i DNB (1992-2000).

Morten er utdannet økonom fra BI og er autorisert som finansiell rådgiver (AFR).

Published:

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.