Skip to main content
Finansblogg

Laura Natumi McTavish

Isabelle Juillard Thompsen

Isabelle Juillard Thompsen

Published:

Er det så mye «trykk» i markedet globalt nå at de nødvendige skiftene kommer og hvor lang tid bruker vi på omstillingen? Kan vi sammenligne det vi nå står overfor med andre industrielle og teknologiske innovasjoner? I så fall sier historien at dette kan gå fortere enn vi ser for oss når først «snøballen» begynner å rulle.

Vi som sparere og investorer kan gjøre en forskjell ved å velge hvilke selskap vi vil invester i, og vi kan legge press på selskap som ikke beveger seg i riktig retning. Hvordan kan vi investere i det grønne skiftet og en bærekraftig verden? Dette er spørsmål mange stiller seg.

Disse spørsmålene og flere ble diskutert av Laura N McTavish, forvalter i fondet DNB MIljøinvest og Isabelle J Thopsen, forvalter i fondet DNB Future Waves i samtale med Marius Brun Haugen fra DNB Markets på et nylig avholdt webinar.

Her kan du se opptaket fra webinaret

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.