Skip to main content
Finansblogg

Aliya Orazalina

Abishek Thepade

Abishek Thepade

Erlend Fredriksen, CFA

Erlend Fredriksen, CFA

Published:

De siste årene har det ikke vært mye å juble for investorer med penger i fremvoksende markeder. Lokal og geopolitisk uro, smitteutbrudd og nedstengninger, samt inflasjon og høye renter har alle bidratt negativt til avkastningen. Den triste sannheten er at fremvoksende markeder har prestert svakere enn utviklede markedene 7 av de siste 10 årene. Håndteringen av korona smitten har i stor grad vært avgjørende for utfallet til aksjemarkedet de siste årene. Samtidig er det et skifte på gang som gjør at vi er mer optimistiske for fremvoksende markeder enn på lenge.

Kina viktig årsak til svak avkastning

Fremvoksende markeder falt i likhet med resten av verden i fjor. Hovedårsaken til dette var den særdeles svake utviklingen i Kina, hvor markedene på et tidspunkt var ned over 40 prosent for året (og over 60 prosent fra toppen i 2021)[1]. En helomvending i den kinesiske nullsmitte-strategien i november og desember førte ikke bare til å dempe fallet i markedene, men sørget også for en viss optimisme i inngangen til 2023.

Kinas smittehåndtering

Etter å ha tviholdt på restriksjoner i snart 3 år, har Kina nå – til overraskelse både for befolkningen og markedet – nærmest frikoblet seg totalt fra disse. Smittetallene er enorme, og antall dødsfall – dog ukjent – er sannsynligvis skyhøye. Det er mye man kan kritisere kinesiske styresmakter for når det gjelder håndteringen av både smitteutbrudd og nedstengning, men til tross for høye smitte- og dødsfall har gjenåpningen sørget for at markedet igjen ser optimistisk på kinesisk vekst i tiden fremover. Hvordan vil den plutselige gjenåpningen påvirke veksten i landet og hvordan vil investorsentiment påvirkes? Hvordan vil to år med oppsparte midler påvirke konsumet i Kina i tiden fremover?

Avkastning i vekstmarkedene versus USA

Avviket i avkastningen mellom de utviklede og fremvoksende markedene har også vært sterkt drevet av de eksepsjonelt sterke amerikanske markedene, hvor nullrente, lavere skatter og få reguleringer, av spesielt teknologiselskapene, har skapt giganter som dominerer hverdagen vår. Også i fremvoksende markeder finnes det teknologigiganter, men disse har møtt helt andre regulatorirske utfordringer enn de vestlige selskapene de seneste årene. Også her ser vi derimot endringer. Kinesiske myndigheter har den siste tiden vært langt mer pragmatiske når det kommer til godkjennelser til tech-selskaper. Vil dette fortsette i 2023 eller vil man returnere til streng politisk styring av de større selskapene?

Sør-Amerikas politiske tumulter

Andre deler av fremvoksende markeder slet med andre utfordringer i 2022 og vil gjøre det også i 2023. Sør-Amerika var preget av politiske tumulter store deler av fjoråret, og har begynt året på samme vis. Til tross for dette klarte markedene seg svært godt i fjor. Samtidig er verdsettelsene i regionen på ekstremt lavere nivåer, og nedsiden må sies å være noe begrenset som følge av dette. Vil den positive trenden fra fjoråret fortsette eller vil regionen igjen sakke akterut?

Lyspunktet India

India har vært et lyspunkt i fremvoksende markeder de siste årene. Det asiatiske vekstlokomotivet har levert over 40 prosent bedre avkastningen enn resten av fremvoksende markeder, og har nå nådd høye verdsettelsesnivåer. Vil indiske aksjer fortsette veksten i 2023 eller vil markedet falle? Er det grunner til å tro at det neste tiåret vil tilhøre India?

Vi inviterer til Emerging Markets seminar hos oss i Bjørvika 7 februar.

Her møter du eksperter fra Hong Kong, India og Brasil. Sammen med våre egne forvalter vil de drøfte utsikter og muligheter for fremvoksende markeder. Invitasjon er sendt ut, så husk å melde deg på.

[1] Målt i både lokal valuta og USD.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.