Skip to main content
Finansblogg

Agnete Bråtun

Innholdsprodusent i finansredaksjonen i DNB Nyheter.

Published:

Eirik Hauge er forvalteren bak indeksfondet DNB Klima Indeks. Fondet ble nettopp lansert, og kan kjøpes her eller ved å bruke Spare-appen.

- DNB Klima Indeks er et nytt fond som er basert på en indeks levert av MSCI, en av verdens største indeksleverandører, der målet er å tjene på og bidra til et nullutslippssamfunn, sier han.

Hauge forklarer at DNB Klima Indeks er et fond som tar klimautfordringene på alvor, og som satser på grønne selskaper.

Se hvorfor forvalter Eirik Hauge mener fond som dette er nødvendig for fremtiden:

Følger Parisavtalen

- DNB Klima Indeks vil være det første fondet i Norge, så vidt vi kjenner til, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at i 2050 vil denne porteføljen være klimanøytral, sier forvalteren.

I forberedelsene før lanseringen, har Hauge måttet gjøre mye research.

- Det som gjorde størst inntrykk på meg var hvilket avtrykk vi mennesker utgjør på kloden.

Han fortsetter:

- Hvis vi ser på kjøttvekten vår utgjør vi 35 prosent av alle pattedyr. 60 prosent går med til husdyr, så da er det kun 5 prosent igjen til alle andre levende pattedyr i verden.

Det som gjorde størst inntrykk på meg var hvilket avtrykk vi mennesker utgjør på kloden. - Eirik Hauge

Klimakrisen langt verre enn pandemi

- Det verden står overfor nå er langt verre enn pandemien som herjer. Vi risikerer hungersnød, flommer som tar liv og ødelegger landsbyer, sier han.

Hauge legger til at det er viktig å prioritere selskaper som tar hensyn til klimaet i årene som kommer, fram til 2050.

Hva er målsettingen for DNB Klima Indeks?

- Vi håper det er et fond som mange ønsker å investere i. Men det viktigste for oss er å få ut budskapet om at vi må ta klimautfordringene på alvor. Vi må ta oss sammen og endre vår atferd, sier han.

Hauge sitter foran pc-skjermene sine. Bilde tatt bakfra
KLIMAVENNLIG INVESTERING: - Vi er opptatt av spareprodukter der både du og jeg kan investere mer klimavennlig i tiden fremover, sier Hauge. Foto: Edvard Karijord

Opptatt av effektivisering

Hauge trekker fram selskaper som effektiviserer elektrifiseringen av samfunnet, som batterier og smarte hus, og mer bærekraftige produksjonssystemer som interessante.

- Vi er opptatt av spareprodukter der både du og jeg kan investere mer klimavennlig i tiden fremover.

Han legger til at fondet er et globalt produkt og er investert i stort sett alle sektorer, bortsett fra den fossile energisektoren.

Hvorfor skal man putte pengene sine i akkurat dette fondet?

- Vi forsøker å unngå selskaper som kommer tapende ut i et bærekraftig samfunn og oppsøker selskaper som tjener på å investere i det grønne skiftet.

Hauge mener slike investeringer bidrar til en positiv og nødvendig samfunnsutvikling.

- Det å investere i selskaper som utvikler produkter som bidrar til å avhjelpe klimakrisen, er gode investeringer.

Betyr mye å forvalte et klimafond

- For meg betyr det mye å forvalte et klimafond. Jeg har barn som arver planeten, og kanskje de får barn igjen. Jeg vil at de skal leve på en sunn planet, forklarer han.

Hauge mener det er banebrytende å kunne lansere et fond som følger Parisavtalen.

- Det er et veldig stort steg. Andre fond som dette tar ikke med hele livssyklusen til produktene, det gjør vi.

Forvalteren er glad for at fondet endelig er lansert, og han kan starte forvalterjobben.

- Det er skremmende å se hvor ille det står til og hvor lite tid vi har til å stoppe klimaendringene, avslutter han.

Hva er forskjellen på et aktivt og et indeksforvaltet fond?

Et aksjefond kan forvaltes mange ulike måter. Ofte deler vi inn fondene i to hovedkategorier, såkalt aktiv eller indeksforvaltning.

Aktiv forvaltning innebærer at fondsforvalteren velger en annen sammensetning av verdipapirer i fondet enn sammensetning av fondets referanseindeks, for på denne måten å forsøke å skape meravkastning.

Indeksforvaltning innebærer at fondets portefølje kun har små avvik fra referanseindeksen det følger. Indeksfondet har som regel lavere kostnader, blant annet fordi det krever mindre ressurser enn å forvalte aktive fond.

Les om ulike fond på DNB.no

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondet det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.