Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

LSEG Lipper Fund Awards Nordics anerkjenner fond og fondsselskaper som konsistent har levert best risikojusterte avkastning sammenlignet med andre fond i samme kategori i Norden.

DNB Fund Nordic Small Cap vant pris for resultatene i perioden 2021–2023 målt mot konkurrenter i kategorien for fond som investerer i nordiske små og mellomstore bedrifter. Fondet vant samme pris i fjor for hele Europa. Se fondets resultater her.

– Det er morsommere å levere god avkastning enn å vinne priser, men for en enkel mann som meg er det jo selvsagt «ja-takk begge deler», sier forvalter Hans-Marius Lee Ludvigsen.

– Sånne meritter er alltid en lagseier, så den deles med veldig mange flinke kolleger i DNB Asset Management. Fokuset vårt har imidlertid for lengst flyttet seg til å levere avkastning i 2024 og fremover, fortsetter Ludvigsen.

Utfordrende for fondsforvaltere

– De siste seks årene har vært en svært utfordrende periode for fondsforvaltere globalt. Derfor vil LSEG Lipper Fund Awards få mye oppmerksomhet fra kapitalforvaltningsindustrien siden bare de forvalterne som var i stand til å tilpasse porteføljene sine permanent til nye markedsforhold vil motta en av de prestisjetunge LSEG Lipper Fund Awards i 2024, skriver Lipper i pressemeldingen.

Prisen ble offentliggjort 30.04.2024.

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.