Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Hvis du investerte 100kr i DNB Teknologi ved oppstart er denne hundrelappen verdt over 4.000 kroner i dag. Fondet ledes fortsatt av Anders Tandberg-Johansen og Sverre Bergland som sammen startet fondet i 2001. Teamet har blitt utvidet med Erling Thune (2008), Erling Kise (2014) og Marius Wennersten (2023).

Siden oppstart har forvalterne navigert under en rekke markedssykluser:

  • etterspillet etter internettboblen
  • finanskrisen i 2008
  • 2010-tallets bull-marked
  • perioden under og etter koronapandemien.

Tallene baserer seg på DNB Teknologi A som koster totalt 1,15 prosent av markedsverdien per år investert gjennom DNB Bank ASA.

Google har vært en av de beste investeringene

– Vi har sett inntoget av alt fra smarttelefoner og mobilt internett til kunstig intelligens. Vi har navigert rundt disrupsjonen og verdiskapningen disse innovasjonene har brakt med seg, sier Tandberg-Johansen, og legger til:

– Jeg husker godt vi møtte Google i 2001 da de enda var et privateid selskap. Siden de kom på børs i 2004 har de vært en av våre aller beste investeringer.

Spesialister innenfor hver del av investeringsuniverset

Fondet investerer i selskaper over hele verden innenfor teknologi, media og telekom. Sektorene har verdikjeder som spiller inn i hverandre, som historisk har latt forvalterne se andre muligheter enn mange av konkurrentene. Hver av forvalterne er spesialisert innenfor en del av investeringsuniverset.

– Eksempelvis har Erling Thune tidligere erfaring fra Telenor og har hovedansvaret for telekomselskapene, og Erling Kise kommer fra Norges Bank og er spesialist på Fintech-selskaper som Visa og MasterCard. Sammensetningen av porteføljen blir diskutert i fellesskap, og hvis vi mener mulighetene nå ligger innen telekom, investerer vi deretter, sier forvalteren.

Det mest omtalte feltet

Det som er det mest omtalte feltet innenfor forvalternes investeringsunivers er, ikke overraskende, kunstig intelligens.

– Vi har sett på kunstig intelligens som en viktig produktivitetsdriver i ti år og det er ikke noen tvil om at dette har fått nye bein å løpe på etter OpenAI lanserte ChatGPT i november 2022, starter Tandberg-Johansen.

Den erfarne forvalteren legger til:

– Vi har mange selskaper som er eksponert mot kunstig intelligens, men har posisjonert oss konservativt i noen av de aller heteste navnene. Vi har fulgt NVIDIA lenge, og har hatt en posisjon siden før ChatGPT kom ut, men det siste året har ikke posisjonen vært like stor som vekten i vår referanseindeks. Vi mener oppsiden ikke er attraktiv nok til å rettferdiggjøre risikoen vi ville tatt av å ha en stor posisjon her, og foretrekker heller selskaper som har flere bein å stå på, sier den erfarne forvalteren.

Selskapenes fundamentale egenskaper

For at du skal få størst mulighet for å få gode opplevelser med en aktiv forvalter, så er det en fordel å ha litt innsikt i hvordan fondet kan oppføre seg under ulike forutsetninger.

– Når markedet fokuserer på de fundamentale forholdene, slik som lønnsomhet, så tror vi at det vil gagne DNB Teknologi og våre andelseiere, mens når det er stor optimisme og høy temperatur i aksjemarkedet, så kan det være vanskelig for oss å holde følge, sier Tandberg-Johansen.

Han legger til at deres investeringsstil gjør at de kan bli stående på sidelinjen i de mest spekulative aksjene med implisitt høye vekstanslag innarbeidet i aksjekursen, fordi de oppfatter risikoen som for stor til å bli med, og avkastningsmulighetene lavere framover.

God evne til å beskytte på nedsiden

– En viktig bidragsgivende faktor til avkastningen vi har skapt over tid har vært vår evne til å beskytte på nedsiden. Vi har gjort det bedre enn vår referanseindeks i hvert av de seks årene den har hatt negativ avkastning siden vår oppstart i 2001, sier forvalteren.

– Prosenter veier mer på veien ned enn på veien opp, dersom fondet faller 50 prosent i verdi, må vi generere 100 prosent avkastning bare for å komme tilbake dit vi startet, sier Tandberg-Johansen.

Han legger til:

– Ettersom vi alltid krever at aksjeprisen er i samsvar med de fundamentale egenskapene til selskapene vi investerer i, holder vi oss unna noen av de mest spekulative aksjene.

Kjøpte Meta da aksjen var på sitt verste

Selskaper endrer seg over tid, og i tillegg til dette påvirkes aksjekurser av faktorer som investorsentiment og makroøkonomiske endringer

– Alle beslutninger i porteføljen gjøres basert på en vurdering av oppsiden versus risikoen, og baseres på det vi mener om selskapers verdiskapningsevne over tid. Aksjekurser påvirkes av støy og kan bevege seg mye basert på faktorer som frykt i investorbasen. Dersom en aksje har falt i verdi uten at vi mener at noe har endret seg fundamentalt, ser vi på dette som en god mulighet til å øke vår posisjon, sier Tandberg-Johansen

Evnen til å stå imot markedssentimentet og holde fast ved investeringsfilosofien har latt forvalterne gripe gode muligheter historisk.

– Vi kjøpte Meta da frykten rundt aksjen var på sitt verste. Kursen bunnet ut i 90 dollar i 2022 før den nådde over 500 dollar i begynnelsen av 2024.

Meta er på skrivetidspunktet en av topposisjonene i fondet og ligger ett prosentpoeng under den maksimale grensen for poster i aksjefond.

Tandberg-Johansen peker på at de setter sammen en konsentrert portefølje basert på deres syn på industrien, sektorene og selskapene i dem.

– Vi ser etter selskaper som har bevist at de kan levere resultater for aksjonærene og som helst har sterke konkurranseposisjoner. Det viktigste for oss er at selskaper har en sterk evne til å skape verdi over tid og som har en fornuftig verdsettelse, sier forvalteren.

Darwinistisk aksjeutvelgelse

I Charles Darwins bok «Artenes opprinnelse» observerte Darwin at det er den sterkeste som overlever.

– Vi selger oss ned i posisjoner dersom de har blitt mindre attraktive relativt til resten av vårt investeringsunivers. Vi gjør det for å få plass til det vi mener er bedre kandidater, fordi vi har lavere tro på at verdsettelsen til selskapet er riktig eller fordi utsiktene har svekket seg, sier Tandberg-Johansen.

– Helt nye posisjoner tas ofte inn gradvis, mens posisjoner som har gått mye kan trimmes for å unngå at aksjeposten blir for dominerende, sier forvalteren videre.

Nye poster, som alle andre, ender på en posisjonsstørrelse basert på forvalternes grad av tiltro til utviklingen framover.

En minne for resten av karrieren

I aksjemarkedet kan det gå veldig fort. Under korona-perioden ble Nokia-aksjen utsatt for meme-kursoppgang.

– Vi tjente nesten en halv milliard på Nokia i løpet av noen dager, det var et minne for resten av karrieren, sa Tandberg-Johansen den gangen.

Han forteller at en av deres viktigste oppgaver er å dra nytte av mulighetene som oppstår, og at disse kan forsvinne raskt.

– Vi står klare til å ta aktive grep og posisjoner dersom muligheten viser seg, sier Tandberg-Johansen.

Her kan du høre podcast med DNB Teknologi forvalterne Erling Kise og Marius Wennersten. Sendingen ble første gang sendt 23. mars 2024 Globale teknologiaksjer med DNB Teknologi - Utbytte | Acast

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.