Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

I et direktesendt webinar Investeringsmuligheter i helsesektoren - februar 2024 snakker to av helseforvalterne, Benedicte Bakke og Rune Sand-Holm, mye om de mye omtalte fedmemedisinene til Novo Nordisk og Eli Lilly.

– Selskapene har gått omtrent firegangeren på tre år, og har en P/E på over 40 for Novo Nordisk og over 100 for Eli Lilly basert på inntjeningen i 2023, sier Rune Sand-Holm.

Se mer om DNB Health Care og DNB Bioteknologi

Hvis Eli Lilly hadde hatt null vekst ville det dermed tatt over 100 år før man har fått tilbake investeringen, men med veksten som markedet legger til grunn vil dagens aksjekurs og estimert inntjening i 2030 bringe P/E ned i overkant av 20, og ca. 15 for Novo Nordisk. Novo Nordisk er nå det største selskapet i Europa, og duoen har nå omtrent 12 prosent av markedsverdien til helsesektoren.

– Novo Nordisk har veldig høye marginer, men etter hvert som selskapet vokser vil det ikke være unaturlig om marginene kommer noe nærmere normen i sektoren, tror Sand-Holm.

Han tror også markedet er forsiktige i vekstanslagene for fedmebehandling, og viser til at markedet nå forventer inntektsvekst på ca. 160 prosent for Eli Lilly og omtrent 130 prosent for Novo Nordisk fram til 2030.

Benedicte Bakke, Rune Sand og Anesa Mulabecirovic forvalter DNB Health Care og DNB Bioteknologi. Foto: Stig B. Fiksdal

Klarer ikke å produsere nok

– Nå klarer ikke selskapene å produsere nok til å dekke etterspørselen, derfor har blant annet Novo Nordisk kjøpt opp et selskap for å redusere flaskehalsene i produksjonen, sier Bakke.

– Det ligger inne enorme forventninger til salgsvekst framover, men vi tror at dette markedet kan nå 100 milliarder USD i 2030, som vil innebære ytterligere oppside på estimatene, og at disse to selskapene vil dele store deler av dette markedet mellom seg, sier Sand-Holm.

Han mener dermed at begge disse selskapene er attraktive å eie, men det fordrer at veksten holder seg slik forventet.

Konkurrentene kommer … i framtiden

– Det er ganske mange store og mindre selskaper som ønsker en bit av denne lukrative forretningen, men det er bare de to nevnte som har produkter på markedet i dag for fedme. Wegovy fra Novo Nordisk og Zepbound fra Eli Lilly ligger ganske langt foran, spesielt med tanke på at med nestegenerasjon fedmemedisiner fra selskapene trolig vil oppnå en vektnedgang på 25 til 30 prosent, sier Bakke.

Hun forteller at Amgen er en av de viktigste konkurrentene, men dette selskapet kan tidligst ha et fedmeprodukt på markedet i 2027 slik det ser ut i dag.

– Det har vært mange oppkjøp relatert til selskaper som driver utvikling av fedmeprodukter, sier Bakke. Blant annet har AstraZeneca, Pfizer og Roche aktivt forsøkt å få fram relevante produkter.

– Det er relativt langt fram til markedet for disse selskapene, sier Bakke. Hun forteller at dette er et så stort marked at det er plass til flere aktører.

– Av andre investeringer mener vi AstraZeneca har en spennende portefølje innen kreftbehandling, blant annet bryst og lungekreft, skyter Sand-Holm inn.

Han utdyper at selskapet har en mer normal P/E på 16 og at selskapet vokser omtrent 10 prosent i året.

Helsesektoren hadde et krevende år i 2023

– Helsesektoren generelt var svak i fjor, men sektoren, og spesielt bioteknologisegmentet hadde en sterk sluttspurt, sier Bakke. De selskapene som gjorde det sterkt i fjor var blant annet selskaper som Eli Lilly og Novo Nordisk og andre selskaper som har fokus på fedme. I tillegg gjorde flere av de store bioteknologiselskapene det sterkt gjennom året som for eksempel Vertex Pharmaceuticals.

– Helsesektoren hadde den dårligste relative avkastningen i forhold resten av markedet siden 1999, sier Bakke.

Unntaket var blant annet de nevnte selskapene Eli Lilly og Novo Nordisk. I tillegg var det et fåtall IT-selskaper, de såkalte «Magnificent Seven», som sto for en stor del av avkastningen i verdensindeksen i 2023. I 1999 var det også full fart i IT-sektoren, og det var nettopp det året hvor dotcom-boblen var på sitt heteste.

Helsesektoren generelt har levert bra avkastning i januar mens bioteknologisegmentet har startet noe svakere som er naturlig når de lange rentene stiger og mange av bioteknologiselskapene har mye vekst fram i tid.

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.