Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Det er ikke til å stikke under stol at det har vært vanskelig for fornybarsektoren. Det siste året har WilderHill New Energy Global Innovation Index, indeksen som DNB Miljøinvest A måler seg mot, falt med 22,3 prosent, mens siste ti år har den steget med 9,5 prosent per år.

Renteoppgangen setter sitt preg

– Renteoppgangen har ført til et betydelig kursfall for fornybarselskaper, sier Stian Ueland.

Han forvalter aksjefondet DNB Miløinvest sammen med Christian Rom og bærekrafts analytiker Laura McTavish. Dette er et sektorfond som investerer i selskaper som skal bidra til fornybar energi, elektrifisering og ressurseffektivitet. Fondet ble opprettet i 1989.

– Renteoppgangen betyr mye for fornybarprosjekter med store kapitalkostnader og lave operasjonskostnader, sier Ueland.

Det er ikke bare økte rentekostnader som setter sitt preg. Inflasjonen har også gjort at det er blitt vesentlig dyrere å bygge ut.

– Dette rammer riktignok ikke bare fornybar energi, konkurrerende energiformer opplever også prisvekst, sier Ueland.

Fondet DNB Miljøinvest hadde per utgangen av september en pris/inntjening (P/E) på 12,8, ifølge Morningstar, til sammenligning hadde DNB Global Indeks en P/E på 16 på samme tidspunkt.

– Det er mye negativt priset inn i denne sektoren nå, og sentimentet er svakt, sier Ueland.

Går gjennom investeringsporteføljen

Naturlig nok går selskapene nå gjennom porteføljen med prosjekter, revurderer og prioriterer. Det betyr at prosjekter skrinlegges, noe som får oppmerksomhet også her i Norge.

– Jeg syns det er viktig å påpeke at energiomstillingen går sin gang, det skal investeres de neste 50 årene, sier Ueland.

Han forteller at dette vil være på linje med tidligere større gjennombrudd opp gjennom historien, fra bruk av biomasse (trevirke), til kull, til olje og gass.

Energiomstilling tar tid

Foreløpig har verdens energiforbruk økt, samtidig viser grafikken at det tar omtrent 50–100 år før nye energikilder gir store avtrykk i totalbildet.

– Når rentene stabiliserer seg og tåken letter, da blir tror jeg vi vil se at lønnsomme prosjekter blir realisert framover, sier Ueland.

Vil du høre mer om DNB Miljøinvest, fornybar selskaper og energiomstilling kan du lytte på # Utbytte podcasten «Når snur trenden for fornybarsektoren»


Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.