Skip to main content
Finansblogg

Christian Rom

Christian Bergholt Rom er porteføljeforvalter for fondene DNB Miljøinvest og DNB Fund Renewable Energy, og har også ansvaret for long-short og long-only fornybarstrategiene i DAM.

Etter fire år som analytiker i Carnegie Securities, kom Christian til oss i 2010 og ble da en del av Renewal Energy-teamet med ansvar for long/short og long-only strategiene i DAM.

Christian har en Master of Science in Business and Economics fra Bedriftsøkonomisk Institutt BI.

Published:

Interessen for å investere i fornybar energi er sterkt økende og det gir gode grunner til å investere i fornybare energier som sol- og vindkraft, energieffektivitet og energisparing. Etter vårt syn er solenergi det området som raskest kan gi høyest effekt eller kilowatt om du vil. Vind er også stort og da spesielt havvind, men det kostbart og tar lengre tid å få i drift. Markedsandelen for biodrivstoff er derimot fortsatt relativt lav.

Mange selskaper innen fornybar energi er nå på et punkt hvor de må bevise at de kan levere effektive løsninger og bærekraftige økonomiske resultater. For fem eller ti år siden var de fleste av disse selskapene veldig unge og ble populære, men dyre virksomheter. Nå må de vise at de er i stand til å levere teknologiene for energiomstillingen sier Christian Rom som forvalter fondet DNB Miljøinvest

Selskaper med fremtidens teknologier

Et slikt selskap er Vestas, som produserer vindturbiner til vindparker. Denne teknologien erstatter fossile kraftverk og unngår dermed utslipp.

Et annet selskap som bruker innovasjoner for energibesparing, er Kingspan. Det irske selskapet har spesialisert seg på produksjon av varmeisolerende bygningsforinger og produserer blant annet isolasjonsplater. Disse panelene består av stål og skum som fylling. Dette gir meget god isolasjon, slik at mindre varme trenger inn. Som et resultat bruker bygget betydelig mindre energi. Igjen er det fokus på å unngå utslipp, og det trengs også mindre strøm i bygget.

Et tredje godt eksemplet er Scatec som er en uavhengig kraftprodusent. I tillegg til vind- og vannkraftverk, driver det norske selskapet primær solfarmer, hovedsakelig i fremvoksende land. Teknologien bidrar til at ren energi erstatter kullkraftverk blant annet i Sør- Afrika.

Sunrun bygger private solenergisystemer

Små solenergianlegg ser vi på fler og fler tak, både på boliger og på industribygg. Her er det amerikanske selskapet Sunrun som har kommet lengst. I stedet for å bygge enorme kraftverk, installerer selskapet solcelleanlegg på tak til private hjem. Fordelen med et slikt anlegg er at ikke all strømmen må kjøres gjennom strømnettet, men kan lagres for eksempel i et batteri. Det som måtte være av overskuddsenergi kan selges til strømmarkedet. På den måten får du ren energi til en lavere pris og mindre belastning av strømnettet.

IRA – Inflation reduction act

Det forventes at innføringen av IRA vil gi et betydelig og nødvendig løft i USA for det grønne skifte. Når det kommer til sol er vi imidlertid mindre optimistiske enn markedet på hvor mye av den nye subsidiepakken som solpanel produsentene vil beholde i økt lønnsomhet gitt hvor konkurranseutsatt denne industrien er. Så vi har derfor redusert eksponeringen vår over de siste 12 månedene sier Christian Rom.

Aksjer i vinden

Sist uke ble Marius Brun Haugen med Christian Rom, forvalter av fondet DNB Miljøinvest, til vind-konferansen Windeurope i København for å oppdatere seg på hva som skjer i den europeiske vindkraftindustrien. Der møtte de ledelsen i en rekke havvindselskaper, hørte politikere, og diskuterte med bransjefolk og andre profesjonelle investorer. Få med deg oppsummeringen fra konferansen i vår podcastkanal #Utbytte

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.