Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Prisveksten på energi har både lokale og globale dimensjoner. Amerikanerne ser også rødt ved pumpene og sommeren er typisk «driving season» hvor etterspørselen etter bensin og diesel er på sitt høyeste.

– Fornybarsektoren fikk et rally som følge av den amerikanske «Inflation Reduction Act of 2022». Pakken er på 369 milliarder dollar, det er mindre enn den opprinnelige «Build Back Better»-planen på 555 milliarder, sier Christian Rom.

Rom forvalter DNB Miljøinvest sammen med Stian Ueland og Laura N. McTavish.

– Det er den største klima- og energiinvesteringen noensinne i USA og den kommer til å vare over en tiårsperiode, utdyper Rom.

– Vi syns dette er svært positivt for sektoren, og vi tror det vil kunne akselerere nødvendige utslippskutt i USA dersom Demokratene får gjennom pakken, fortsetter han.

Utfordrende energimarkeder i Europa

Et tilbakevendende tema er mangelen av russisk gass, som trekker opp strømpris og gasspris til stadig nye rekorder i Europa.

– Europa sliter med energiforsyningen og Frankrike ønsker å nasjonalisere EDF ved å betale ut øvrige aksjonærer.

– Vi tapte på italienske Enel i juli, selskapet sliter med markedets oppfatning av italiensk statsgjeldsrisiko og den økte risikoen for resesjon i Italia. I tillegg kommer det tidlige valget fordi statsminister Mario Draghi trekker seg, sier Rom.

Verdsettelsen øker – bedre utsikter

– Inntjeningsrevisjonene gikk opp i juli, men multiplene steg enda mer på grunn av rallyet i aksjekursene som påvirket DNB Miljøinvest, sier Rom.

Han peker på at vi fortsatt er i en tidligfase i energiovergangen.

– Med den stadig økende støtten fra blant annet USA er vi av den oppfatningen at den relative utsikten for sektoren har blitt fundamentalt forbedret de senere årene, avslutter Rom.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.