Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

– Mange er redde for at AI skal ta jobbene våre, men jeg tror en mye bedre måte å tenke på dette på er at vi mange jobber får en kraftig co-pilot, sier Erling Kise.

Kise er forvalter i aksjefondet DNB Teknologi. Han mener at kunstig intelligens vil frigjøre oss fra kjedelige og repetitive oppgaver.

– Vi kan fokusere på den kreative delen av arbeidet. For eksempel løser Chat-GPT mange kodeproblemer bedre enn menneskelige programmerere, sier Kise.

Microsoft kjøpte seg opp i OpenAI

– Microsoft har spilt kortene sine veldig klart. De har investert 10 milliarder dollar i OpenAI, selskapet bak Chat-GPT, og de har rullet dette ut i Bing-søkemotoren. Det fungerer allerede overraskende bra, sier Kise.

Han peker på at det er liten risiko for Microsoft å gjøre dette, siden de har en veldig liten andel av søkemotormarkedet og dermed lite å tape.

– Microsoft innarbeider Chat-GPT i alle Office365-applikasjonene, så du kan bare se for deg produktivitetsgevinsten her, sier Kise.

Vinnerne av kunstig intelligens

Kise og forvalterne har investert i kunstig intelligens-relaterte selskaper i mange år.

– Vi tenker jo at det er teknologisektoren i sin helhet som er den store vinneren, sier Kise.

Han forteller om Nvidia som designer og produserer (produksjonen outsourcet) blant annet databrikker til skjermkort og datasentre. De lager også tilhørende programvare.

– Nvidia er jo førersetet i forhold til levering til datasenterne, men vi har hatt en undervektsposisjon i Nvidia. Selskapet er opp omtrent i 86 prosent i år, så vi har redusert posisjonen ytterligere, sier Kise.

Han peker også på AMD, et selskap teamet også har vært inne i og solgt seg ned. Teamet har for tiden henholdsvis 1 prosent av fondet i Nvidia og 1,8 prosent i AMD.

– Noen av disse hardware-selskapene har gått veldig mye på veldig kort tid, og når det skjer så har vi en tendens til å rebalansere portfølgen, sier Kise.

Det betyr at de selger posisjonene som har gått bra og setter det i andre selskaper.

– Jeg tror, i hvert fall sånn som vi ser på det nå, så er det tilgangen på data som virkelig skiller klinten fra hveten, sier Kise.

Det betyr at dersom selskapet sitter på et unikt datasett, og tilgang til kapital, så kan selskapene opprette sine egne AI-prosjekter.

– De største postene våre er i Microsoft, Alphabet, Meta og Salesforce som vi mener alle vil dra nytte av utviklingen innen kunstig intelligens, sier Kise.

Turbulensen kan gjøre konkurransen dårligere

Silicon Valley Bank var hverdagsbanken til mange oppstartsselskaper innen teknologisektoren.

– Dette var den største banken rettet opp oppstartsselskapene og spesielt innen teknologi. Situasjonen kan føre til høyere kapitalkostnader for disse selskapene, sier Kise.

Han peker også på at aksjonærer er mer utålmodige nå og dreier fokuset over mot selskaper som har profitabel vekst. Mange av de store teknologiselskapene har kuttet mange arbeidsplasser for å effektivisere.

– Paradoksalt nok kan disse tingene virke litt positivt for oss på sikt, fordi vi investerer i etablerte børsnotere selskaper. Dårligere tilgang på kapital kan gjøre at konkurransen fra nykommere blir litt lavere, sier Kise.

Han peker på at selskapene har forberedt seg til nedturen på en god måte.

– Vi vet ikke om det kommer en nedtur eller ikke, men selskapene forbereder seg så godt de kan, og de største selskapene vil nok være mer motstandsdyktige mot en lavkonjunktur, sier Kise.

Fortsatt gode utsikter i gaming

Gamingsektoren fikk en voldsom oppgang under koronapandemien, og lever litt i en bakrus nå.

– Hvis vi ser på det lange bildet, ser det positivt for gamingsektoren. De eldre spillerne fortsetter å spille, mens det fylles på med yngre, sier Kise.

Det betyr at det er en underliggende brukervekst. Han mener også at spillbransjen fortsatt kan kommersialiseres mer.

– Inntektene per time spilt er lavere i gamingsektoren enn tradisjonelle deler av mediebransjen, sier Kise.

Apple sterk undervekt

Apple er 17 prosent av indeksen som DNB Teknologi sammenligner seg mot, mens forvalterne har ingenting i selskapet.

– Verdsettelsen er på 25-26 ganger inntjeningen, og for et selskap som selger dingser og har relativt lav vekst, så syns vi det er dyrt og velger å investere i andre selskaper, sier Kise.

Han peker også på at Apple står midt oppe i handelskonflikten mellom USA og Kina. Det meste av utstyret produseres der og en femtedel av salget skjer i landet.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.