Skip to main content
Finansblogg

Shakeb Syed

Shaked Syed er porteføljeforvalter og medlem av vårt taktiske allokeringsteam (TAA).

Shakeb kom til oss fra SpareBank1 Markets der han jobbet som Sjeføkonom i nesten seks år. Før det jobbet han i Handelsbanken Capital Markets som økonom.

Shakeb har både en Master of Science og en siviløkonomgrad fra BI, samt en grad i Advanced Econometrics fra London School of Economics (LSE).

Published:

I teksten under kommenterer vi mulige konsekvenser for finansmarkedene, men vi er smertelig klar over at dette først og fremst er en humanitær katastrofe for millioner av mennesker. Vi føler med ukrainerne som opplever krigen på nært hold, og de mange uskyldige som vil rammes av konsekvensene i tiden som kommer.

Hadde lavere geopolitisk usikkerhet

Før krigen i Ukraina brøt ut, levde vi i en tid med lavere geopolitiske usikkerhet enn i tidligere perioder. Det illustreres i figuren nedenfor som viser en geopolitisk risikoindeks publisert av analysebyrået Economic Policy Uncertainty. En oppgang i indeksen indikerer økende geopolitisk usikkerhet og vice versa. Denne indeksen var for kort tiden siden på det laveste nivået siden årtusenskiftet, og reflekterte en verden med lavere konfliktnivå en gjennomsnittet i nyere tid.

Geopolitisk usikkerhet siste 20 år

Paradigmeskifte?

Russlands invasjon av Ukraina, bekymringen rundt Putins motiver og atomvåpenretorikk, har muligens endret dette bildet permanent. Europeerne ser nå ut til å konkludere med at deres Ostpolitik med fokus på handel og dialog med Russland, samt nedrustningen innen NATO-landene, har vært feilslått.

Tysklands beslutning om å øke forsvarsinvesteringene og lempe på eksportforbudet på militært materiell, er et potensielt paradigmeskifte. Det nye Europe vil kanskje hente inspirasjon fra Theodore Roosevelts utenrikspolitikk: "Speak softly and carry a big stick; you will go far."

Hvor lenge vil markedene være nervøse?

Historien gir oss noen pekepinner på hva vi kan forvente. Perioder med geopolitiske usikkerhet har normalt ikke langvarig effekt på børsene. Salgspresset avtar oftest etter alt fra noen dager til et par uker, og markedene har gjerne hentet inn hele fallet innen det har gått én måned. Tabellen under lister historiske hendelser med høynet geopolitisk risiko og reaksjonen i aksjemarkedet. Medianobservasjonen siden andre verdenskrig viser at salgspresset varte i 13 handelsdager, børsen falt fire prosent, og markedet hentet seg inn innen 30 dager.

Tabell: Episoder med økt politisk risiko og tilhørende markedsutvikling:

Episoder med økt politisk uro og tilhørende markedsutvikling:

Lav risikoappetitt er en god kontrær indikator

Det er sjelden at et så høyt konfliktnivå som nå opprettholdes over lang tid. Partene vil som regel innse at kostnadene er for høye i forhold til potensielle gevinster og ha interesse av at konfliktnivået vil reduseres gjennom dialog. Det er for oss fortsatt det mest sannsynlige scenarioet, selv om det i øyeblikket kan være vanskelig å se hvordan partene skal komme til enighet.

Markedene hater først og fremst usikkerhet. Den verste fasen er når usikkerheten er som høyest. Og der er vi nå, antar vi. Dette støttes også av vår indeks for risikoappetitt, vist under. Indeksen har falt mye og nivået er nært ett standardavvik under historisk gjennomsnitt. Historisk har dette vært etterfulgt av periode med en høyere avkastning enn gjennomsnitt i aksjer.

DNB Asset Managements indeks for risikoappetitt.

DNB Asset Managements indeks for risikoappetitt

Keep calm and carry on

Det er vanskelig å spå med høy grad av sikkerhet hvordan denne konflikten ender. Men kundene våre forventer at vi holder hodet kaldt og bruker vår erfaring til å navigere markedene, særlig i turbulente tider. Markedene har falt, volatiliteten er høy og investorenes risikoappetitt er lav. Den historiske analysen tilser at dette er et dårlig tidspunkt å selge aksjer på. Tvert imot har det oftest vært lurt å kjøpe.

I noen tilfeller har det dog blitt betraktelig verre før markedene hentet seg inn. Ser vi bort fra de to verdenskrigene i tabellen over, har dette som regel vært når energiforsyningen har vært truet. Det gir grunn til bekymring dersom Russlands eksport av olje og gass til Europa trues.

Så langt ser det ut til at partene anstrenger seg for å unngå det, men mye tyder på at energiprisene vil fortsette å være høye i lang tid fremover. Også andre råvarepriser blir påvirket; Ukraina og Russland er blant verdens største eksportører av hvete og metaller.

Høy inflasjon reduserer marginene

Høy inflasjon reduserer marginene i næringslivet og kjøpekraften til husholdningene, hvilket isolert sett legger en demper på vekstutsiktene. I tillegg kommer eventuelle konsekvenser av de økonomiske sanksjonene. Vår vurdering så langt er at disse er designet på en måte hvor kostnadene blir høye for Russland, men lave for resten av verden.

Aksjeandelen i porteføljene svinger nå mye fra dag til dag, men ligger tett på nøytral posisjon. I løpet av februar har vi solgt oss ned i europeisk finans og sykliske konsumaksjer. Vi har kjøpt oss opp i amerikanske aksjer, teknologi og fremvoksende markeder. I rentedelen av porteføljen har vi redusert andelen kontanter og økt kjøpt norske obligasjoner.

DNB Asset Management Markedssynsmatrise mars 2022


Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.