Skip to main content
Finansblogg

Abishek Thepade

Abhishek Thepade er porteføljeforvalter innenfor framvoksende markeder.

Han ble ansatt hos DNB Asset Management i 2008, opprinnelig som analytiker, men er nå porteføljeforvalter innen framvoksende markeder og India. Hans ekspertise er innenfor asiatiske og latinamerikanske aksjeinvesteringer.

Abhishek har en Bachelor of Commerce-grad innenfor bank og finans fra Pune University i India, og en Master of Science på finansiell analyse og porteføljeforvaltning fra University of Exeter i England. He har ogs en CFA på nivå II. Abhishek snakker flytende engelsk og hindi.

Published:

Dermed har avkastning hittil i år vært svak både i absolutte og relative termer. Hvis vi ser nærmere på hva som er årsaken til denne svake markedsutviklingen, ser vi at det hovedsakelig er tre faktorer som har bidratt.

Vaksiner, kinesisk regulering og inflasjon

  • På grunn av sen levering og derfor sen vaksinering har pandemien ført til både store smitteutbrudd og langvarige nedstengninger i flere fremvoksende markeder. Først i andre halvdel av 2021 har vaksinasjonen skutt fart. Flere land har nå vaksinert størstedelen av befolkningen, men det er fremdeles mange som gjenstår.
  • Kina har innført strengere reguleringer i teknologisektoren, noe som har rammet de store kinesiske teknologiselskapene. Dette har surnet investorsentimentet betydelig. I tillegg har pengepolitiske innstramninger ført til at den økonomiske veksten har bremset, hvilket har gått spesielt ut over eiendomssektoren. Dette har heller ikke bidratt positivt til appetitten for potensielle investorer.
  • Inflasjonen har steget kraftig flere steder. I USA har inflasjonsveksten ført til at den amerikanske sentralbanken har startet å nedskalere stimulansetiltakene som ble innført under nedstengningen i fjor. Dette har ført til at både den amerikanske renta og dollaren har steget, noe som er negativt for fremvoksende økonomier.

Utsiktene på kort og lang sikt

Det kortsiktige bilder er derfor ikke positivt med hensyn til fremvoksende markeder, ettersom mesteparten enkelte av faktorene nevnt ovenfor fremdeles vil vedvare inn mot 2022. Markedene er fremdeles svært volatile. På et mellomlangt- til langt perspektiv, derimot, er vi fremdeles positive til fremvoksende markeder, og i særdeleshet de asiatiske markedene. Vaksinasjonstakten har økt betraktelig, og dersom det ikke oppstår enda flere og mer smittsomme eller dødelige varianter av viruset som ikke vaksinen beskytter godt mot, bør vi se at veksten returnere i tiden fremover.

Mest attraktive verdsettelse på 20 år

Verdsettelsene har ikke vært mer attraktive på mer enn 20 år dersom en sammenligner mot mer utviklede nasjoner.

Vekstmarkedene relativt til amerikanske S&P500


Vi forventer blant annet at India vil fortsette å vokse kraftig. Vi tror at reformene landet har gjennomgått de siste årene vil begynne å gi utslag i BNP-veksten.

Kina vil derimot vokse tregere enn før, men kvaliteten på veksten vil formodentlig være bedre og drevet av konsum og investeringer i nye industrier, blant annet fornybar energi og elbiler.

Vekstmarkedene har 40 prosent rabatt i forhold til amerikanske aksjer (S&P500)

Land som Malaysia og Indonesia ser også attraktive ut, og bør motta større utenlandske investeringer som følge av vestens ønsker om å andre forsyningskjeder enn Kina.

Den sør-koreanske og taiwanske økonomiene bør også drives frem av de raskest voksende delene av teknologisektoren, slik som datanalyse, kunstig intelligens og roboter. Dette bør fortsette å øke etterspørselen etter halvledere, som selskaper i disse landene er verdensledende produsenter av.

Webinar om vekstmarkeder

Se webinaret "Aksjeinvesteringer i EM og hva kan vi forvente av Kina?" og hør DNB Emerging Markets forvalter Erlend Fredriksen og Kelly Chen fra DNB Markets snakke om den kraftige økonomiske oppsvinget, og de underliggende forskjellene, som preger deler av markedet. Hva er status for de landene vi kaller for fremvoksende markeder og hva mener ekspertene om utviklingen fremover.

Kina er i ferd med å endre kurs mot sterkere statlig kontroll og mer innadrettet økonomisk satsing. Vil dette påvirke global vekst og utvikling fremover?

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.