Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Med rivende utvikling og en stor dose vantro har investorer måtte navigere utfordrende farvann med inflasjon, rentehevinger, fortsatt pandemi og krig.

- Grunnpremisset for forvaltningen er at fondet skal ha god diversifisering, hvor det både er regionalt og sektor-messig ganske nøytralt vektet, sier Ole Jakob Wold.

Han forvalter blant annet fondet DNB Lavkarbon, som ved inngangen til 2022 gikk fra fire til fem stjerner hos ratingselskapet Morningstar. Fondet har som mål å ha selskaper som har lavere utslipp av CO₂ enn referanseindeksen, og investerer dermed ikke i energiselskaper med virksomhet innen fossile energikilder.

- Jeg har siden 1994 jobbet med en kvantitativ modell som er designet til å plukke opp hvilke signaler investorene sender ut, sier Wold.

Foretrekker forskjellige selskaper over tid

Wold vedlikeholder en egen database med både regnskapstall og aksjekurser som gjør at han kan dele selskapene inn ulike grupper avhengig av hvilke egenskaper selskapene har.

- Markedene er alltid i bevegelse, og selskapene i seg selv forandrer seg også over tid, sier Wold.

- Min oppgave er å la modeller gjøre markedsanalyser for å finne systematikk i prisendringene. Det kan være at noen selskapsstiler favoriseres. Så gjelder det å vekte seg opp i selskaper som passer med funnene fra markedsanalysen, sier Wold.

Verdiselskaper og lav risiko

Han peker på at det noen ganger kommer et tydelig skifte, og at kvantitative modeller ofte er raskere til å plukke opp slike skifter enn det mennesker er villige til å skifte standpunkt.

- I høst så vi en tydelig dreining mot såkalte verdiselskaper, da måtte jeg reposisjonere porteføljene og det har vi dratt nytte av siden, sier Wold.

- Samtidig begynte markedet å favorisere selskaper med lav risiko! Noe som førte til at porteføljen nå er overvektet selskaper med forholdsvis lav risiko, utdyper han.

Ingen sektorveddemål

Invasjonen i Ukraina har gitt utslag i flere forhold, blant annet har virksomheter som har nære forbindelser til Russland har fått hard medfart på børsen. Selskaper som produserer det samme som Russland er storeksportør av, slik som olje, gass, nikkel, men fra andre lokasjoner, vil se at børsverdien har økt.

- Det få steder hvor vi kan gjemme oss helt dersom hele aksjemarkedet går ned, men jeg er fornøyd med resultatene med tanke på at vi ikke har energi i fondet, sier Wold.

Han peker på at fondet ofte gjør det bedre enn konkurrentene i perioder med uro i markedet.

- Både i starten av koronapandemien og under invasjonen av Ukraina, så har modellen vist seg å gi gunstige resultater, sier Wold.

Modellen er også blitt brukt i fondssammenheng utenfor DNB både under finanskrise og andre relevante uroligheter på børsene.

- Det er vanskelig for alle forvaltere å henge med i de periodene hvor markedene veldig fort oppover, men jeg syns det er en særlig verdi å beskytte på nedsiden når det blir litt tøffere i markedet, sier Wold.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.