Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Det er ingen hemmelighet at det har vært en vanskelig tid i markedene på grunn av inflasjon, høye energipriser, krig i Ukraina, og en verden som fortsatt basker med konsekvensene av koronapandemien. I dette markedsmiljøet har DNB Global Lavkarbon A, et fond som ikke investerer i fossil energi, fått fem stjerner hos ratingselskapet Morningstar (per 31.7.2022).

– Fondet skal være veldiversifisert, det skal ikke være en enkelthendelse som trekker fondet i den ene eller andre retningen, sier forvalter Ole Jakob Wold.

Har gjort det oppsiktsvekkende godt

Fondet er ikke ment til å gi oppsiktsvekkende resultater, men være et diversifisert allværsfond som har lav eksponering mot selskaper med store klimautslipp, og han vekter opp selskaper som scorer godt på bærekraft.

– Det har vært en helt spesiell periode i markedet, jeg syns at fondet har gjort det oppsiktsvekkende godt i forhold til konkurrentene siden det er et veldiversifisert fond. Det skjer hovedsakelig når konkurrentene i større grad enn vanlig har bommet med sin posisjonering, sier Wold.

Meravkastningen

Wold forsøker å gi meravkastningen i dette fondet ved at aksjesammensetningen tilpasses rådende markedsforhold ved hjelp av systematisk analyse av utviklingen i aksjemarkedene.

– Litt populistisk vil det si at hvis «verdiaksjer» plukkes hvis markedet favoriserer det, eller «lavvolaatilitetsaksjer» når det brygger opp til uro i aksjemarkedet, forklarer Wold.

Volatilitet er et mål som viser hvor mye en aksje historisk har svingt. Lave svingninger blir tradisjonelt oppfattet som selskaper med lavere risiko.

Teori versus empiri

– Kjernen i moderne finansteori er at vi skal få betalt for å ta risiko, høyrisikoaksjer bør få bedre avkastning enn lavrisikoaksjer, sier Wold.

Han peker på at dette ikke alltid stemmer i den virkelige verden.

– For aktive forvaltere kan det være kontroversielt å overvekte lavrisikoaksjene, så når disse aksjene trender er vi nok ganske alene om å investere i slike selskaper, sier Wold.

Risikoen ble vektet ned i forkant av koronapandemien, deretter ble den gradvis tatt opp igjen i løpet av 2021, før Wold igjen tok ned risikoen imot slutten av 2021.

– Vi hadde lav risiko i porteføljen da krigen traff Europa, det var med andre ord bekymringer ute blant markedsaktørene lenge før krigen brøt ut, sier Wold.

Endringene kan skje brått

– Verdiaksjene har vært blant faktorene modellen har plukket ut fra tid til annen, dette er selskaper som ser «billige» ut målt på aksjekurs i forhold til sentrale regnskapstall, sier Wold.

Wold forteller at spesielt denne faktoren har gått inn og ut av mote ganske raskt.

– Over hele tidsperioden har fondet tjent på å verdifaktoren, enten ved å være overvektet eller å selge oss ned, men den har også gitt perioder med hodebry.

– Vi lar markedene bestemme hva som bør gi gode resultater, vi forsøker å ha en allværstrategi ved å velge de typene aksjene som investorene til enhver tid verdsetter. Vi bruker over 60 ulike måltall for å finne ut hva som foregår ute i terrenget, Wold.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.