Skip to main content
Finansblogg

Benedicte Bakke

Benedicte Kilander Bakke er forvalter for fondene DNB Health Care og DNB Bioteknologi.

Benedikte kom til oss i 2018 fra en Corporate Banking-stilling i DNB hvor hun jobbet med finansiering av internasjonale helseforetak. Samlet har hun over 20 års erfaring fra forskjellige stillinger innenfor internasjonal farmasøytisk industri og har også hatt forskjellige styreposisjoner i større og mindre bioteknologiselskaper.

Benedicte er utdannet tannlege fra Universitet i Oslo og har også en MBA fra Norges Handelshøyskole NHH. Hun har også gjennomført AFA-studiet ved NHH.

Published:

Vi er i en tåkelagt by røyklagt fra skogbrannene i Canada. Likevel er det et yrende liv i byen. De aller fleste går med munnbind, mens vi skandinaviske deltagerne har for lengst lagt munnbind bak oss.

Jefferies-konferansen starter rett etter en av de store kreftkonferansene, ASCO, og mange av selskapene som fokuserer på kreft har presentert viktige nyheter. Investordialogen dreier seg gjerne om hva dette betyr for selskapene framover, enten diskuteres resultater basert på egne data eller studier gjort av konkurrenter. Det har også vært flere andre medisinske konferanser nylig i andre fagfelt som har gitt mange nyheter.

Det er mange viktige nyheter som kommer i nær fremtid for flere bioteknologiselskaper, slik som mulig full godkjenning av Biogens Alzheimer-produkt Leqembi eller Biomarin Pharmaceuticals Roctavian for en blødersykdom. Det diskuterer alt fra sannsynlighet for godkjenning, pris på legemidlene og totalt salgspotensial. Biogen kansellerte sin deltagelse dagen før de skulle presentere på konferansen. Det spekuleres i om de er i forhandlinger om oppkjøp. De har tidligere sagt at de er interesserte i selskaper innenfor nevrologi, det skaper spekulasjoner om hvilket selskap det kan være.

Vi drar på investorkonferansen for å få pulsen på sektoren, snakke med analytikere, finne nye investeringsideer og ikke minst treffe flere av porteføljeselskapene. Det er også mye snakk om oppkjøp. Vi vet at flere av de store selskapene trenger å fylle på sin egen produktportefølje for å opprettholde vekst etter at viktige produkter går av med patent. Mange av de små og mellomstore bioteknologiselskapene er oppkjøpskandidater. De har noen få produkter som kan gi god vekst, men de trenger samtidig en stor aktør for å ta ut potensialet. Industrien har et stort fokus på sjeldne sykdommer, nevrologi, autoimmune sykdommer og kreft. I disse segmentene leter vi hele tiden etter nye ideer.

Etter flere dager med selskaps- og analytikermøter blir det bra å ta turen over dammen igjen. Vel hjemme i i Norge, hvis flyene går, skal vi fortsette å gjøre grunnarbeidet. Vi må fordøye alt vi har tatt inn av informasjon og jobbe systematisk for hele tiden å finne selskaper med produkter som dekker medisinsk behov og hvor det er potensiale for vekst.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.