Skip to main content
Finansblogg

Kim Stefan Anderson

Kim Stefan Anderson er forvalter med ansvar for fondene DNB Fund Multi Asset og DNB PB Discretionary Multi Strategies.

Kim startet sin karriere i DNB Asset Management i 2010 som risikoanalytiker for globale renter og valuta, før han 1 år senere ble porteføljeforvalter i valutateamet. I 2012 begynte Kim som porteføljeforvalter i aksjeavdelingen, først innen kvantitative strategier, deretter i teamet som dekker fremvoksende markeder. Fra 2015-2019 var Kim porteføljeforvalter innen globale aksjer med delansvar for fondet DNB Global. Mot slutten av 2019 ble Kim en del av teamet Absolutte Investeringer og var med på oppstarten av DNB Fund Multi Asset.

Kim har en mastergrad i finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Published:

DNB Fund Multi Asset passer for institusjonelle og private investorer som ønsker et alternativ utover mer tradisjonelle aksje- og renteprodukter. Ser du etter et fond som forsøker å levere positiv avkastning selv i et ruglete markedsklima, så kan DNB Fund Multi Asset være et godt investeringsalternativ.

Fondet forvaltes av Kim Stefan Anderson og Daniel Berg. De utgjør forvalterteamet for Absolutte Investeringer i DNB og er ansvarlige for allokeringen og risikostyringen i DNB Fund Multi Asset. Fondet består nå av 10 investeringsstrategier, alle forvaltet av DNB Asset Managements mest erfarne forvaltere innen sine respektive områder, som alle bidrar i investeringskomite der risiko, avkastning, fremtidsutsikter og allokering diskuteres.

DNB Multi Asset er rigget til å kunne levere positiv avkastning også i utfordrende perioder for tradisjonelle rente- og aksjeprodukter

Fondet søker å kombinere tradisjonelle og alternative avkastningsdrivere ved å investere i et bredt utvalg aktivaklasser gjennom uavhengige investeringsstrategier. Målet å skape et fond som kan levere stabil positiv avkastning uavhengig av markedsforhold. For å få til det allokerer fondet både til tradisjonelle beta-strategier og alternative alfa-strategier. Beta-strategier vil normalt svinge i takt med de underliggende markedene (renter, aksjer, og valuta) mens for alfa-strategier er det forvalters evne til seleksjon og markedstiming som er utslagsgivende for avkastningen.

2023 har vært preget av geopolitisk uro, krig og stor usikkerhet tilknyttet den globale makroøkonomiske utviklingen. Alt dette har resultert i store bevegelser i rente- og aksjemarkedet gjennom året. DNB Fund Multi Asset har i denne perioden levert stabil positiv avkastning. Den norske retail klassen har pr 6. des 2023 levert 6.02%* avkastning etter kostnader.

Vi har rigget fondet til å kunne levere positiv avkastning selv i ruglete markedsforhold, gjennom å justere fondets alfa- og betaeksponering og innholdet i disse. Vi har blant annet økt fondets eksponering mot rentedurasjon gjennom høsten og økt allokeringen til flere av fondets alfastrategier. For 2023 kan brorparten av avkastningen i DNB Fund Multi Asset fond tilskrives nettopp avkastning fra alfa-strategiene. Høyest bidrag til fondet kommer fra to av fondets aksjestrategier innen long-short - Norge med Eivind Veddeng i spissen og Global Finans med Kjell Morten Hjørnevik og Knut Bakkemyr.

Noen få av strategiene i multistrategi-fondet tilbys gjennom eksisterende DNB fond, men brorparten av strategiene er kun tilgjengelige gjennom Multi Asset fondet. Vi i forvalterteamet arbeider kontinuerlig med sammensetningen av strategiene for å sørge for at fondet har de ønskede volatilitetsdempende egenskapene, og samtidig ønsker vi å sørge for å levere positiv avkastning over tid. Hvilke strategier som inngår i fondet og allokeringen mellom disse vil dermed kunne variere over tid, og alle investeringsbeslutninger gjøres i tråd med DNB`s strenge krav til ansvarlige investeringer.

* DNB Fund Multi Asset Retail A NOK avkastning +6.02% pr 6. des2023, -1.76% i 2022, +4.19% i 2021, -0.17% i 2020 og +8.33% siden oppstart andelsklasse 15.05.2020, alle tall Netto kostnader pr 30.11.2023. Realisert månedlig volatilitet siden oppstart 2.4%

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.