Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Aksjefondet DNB Teknologi har fire forvaltere som har vært ved roret i henholdsvis 20, 20, 13 og sju år. Gjennom disse periodene har de opplevd litt av hvert av ulike markeder. Fondet ble startet midt i dotcom-stormen, så finanskrise og nå en global pandemi.

- Vi er verdsettelsesorienterte, vi er disiplinerte og der mener jeg vi skiller oss ut, sier forvalter Anders Tandberg-Johansen i podkasten Utbytte.

Han sier også at de gjør grundige vurderinger av hvilken verdi selskapene skaper på sikt.

- Ofte må selskapene være nummer én eller to i sitt marked for å tjene penger, sier Tandberg-Johansen før han raskt legger til:

- Utfordringen i dag er å finne noe som også har en fornuftig verdsettelse. Vi forsøker å være disiplinerte, det er mye som har tatt fyr og er dyrt.

Han peker på at det ikke er alle trær som vokser inn i himmelen.

Sju prosent avkastning og 14 prosent vekst

Forvalteren forteller at fondet er opp 20 prosent i år, men at referanseindeksen er opp 27 prosent.

- Vi har litt å ta igjen, men hovedårsaken til at vi er litt på etterskudd er flat utvikling i telekomselskapene. Det er selskaper som vi fortsatt liker veldig godt, sier Tandberg-Johansen.

Han peker på at et par av halvleder-selskapene ikke har hatt en kursutvikling slik som de ønsker, men at det fundamentale har vært bra og de har fortsatt har troen på selskapene framover.

- Selskapene i DNB Teknologi prises til 15 ganger inntjeningen, som betyr at du kan få sju prosent avkastning. Det er bra når vi også kan tenke på at de ti største selskapenes salgsinntekter forventes å vokse med 14 prosent, sier Tandberg-Johansen.

Fortjenesteandel (earnings yield) sier noe hvilken inntjening selskapene har per krone. En P/E på 15 gir en E/P (fortjenesteandel) på 6,7 prosent.

Programvareselskaper til 50 ganger inntjening

Tandberg-Johansen syns mange av programvareselskapene prises for høyt til at han mener det vil gi god avkastning framover.

- Vi har heller valgt telekomselskaper, som har flat eller til og med negativ vekst, som prises til ti ganger inntjeningen.

- Vi mener telekomselskapene har dobbelt så mye å gå på i forhold til programvareselskapene.

Han nevner at oppkjøpsfondene har begynt å bevege seg i telekombransjen og mener at mye ligger til rette for god avkastning i denne bransjen de neste ti årene.

Brikkemangel i sluttfase

Tandberg-Johansen forteller at mange selskaper setter i gang store investeringer for å møte etterspørselen etter databrikker. I tillegg har koronapandemien gjort at flere land også forsøker å redusere avhengigheten og støtter oppunder nye investeringer i fabrikker.

- Vi tror at tilbudet vil øke, etterspørselen i viktige produkter er moden, og kanskje allerede mot slutten av første kvartal neste år vil balansen være betydelig bedre. På sikt vil investeringene i verste fall kunne føre til overkapasitet og lavere lønnsomhet, sier Tandberg-Johansen.

Hør hele podkasten her.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.